• Wykres główny – na panelu tym znajduje się wartość punktowa, na jakiej obecnie znajduje się krzywa wykresu. Jeśli wartość ta jest równa lub wyższa od zera to czcionka na tym panelu będzie miała kolor zielony, w przeciwnym wypadku kolor czcionki będzie czerwony.
  • Profit-żetony – na panelu tym znajduje się suma zdobytych i utraconych w czasie ataków żetonów (punktów). Jeśli wartość ta jest równa lub wyższa od zera to czcionka na tym panelu będzie miała kolor zielony, w przeciwnym wypadku kolor czcionki będzie czerwony.
  • Aktywność – na panelu tym znajduje się informacja dotycząca stanu w jakim znajduje się liczba. Są trzy możliwe stany:
  • „W grze” – oznaczający, że liczba jest aktualnie zaatakowana. Czcionka panelu w stanie tym ma kolor zielony podobnie jak tło wykresu zaatakowanej liczby.
  • „Czeka” – oznaczający, że liczba nie jest aktualnie zaatakowana, ale wyczekuje na sygnał, po którym niezwłocznie dojdzie do ataku. Czcionka panelu w stanie tym ma kolor czerwony podobnie jak tło wykresu czekającej na sygnał liczby.
  • „Wyłączona” – oznaczający, że liczba jest wyłączona z gry. Czcionka panelu w stanie tym ma kolor szary, a tło wykresu wyłączonej liczby ma kolor biały.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment