W sekcji informacyjnej znajdziemy:

  • aktualny numer spinu
  • ostatnia wylosowana liczba – (każda liczba prezentowana jest w swoim kolorze)
  • puste spiny – jest to panel informacyjny dotyczący tylko sesji „Live”. Jego znaczenie zostanie opisane w rozdziale nr. 7.2.1. Ustawienia dodatkowe.
Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment