Grupy są odpowiedzialne za sumowanie zaatakowanych liczb i za prezentację tej sumy na swoim wykresie. Idea ta pozwala na zbudowanie trendu w oknie grupy z zaatakowanych liczb i kontrolę nad nim. Zaatakowane grupy przekazują swoją sumę do głównego wykresu platformy, na którym de facto budujemy trend główny. Okna grup zasadniczo nie różnią się od okien liczb, ale istnieje różnica w kreśleniu krzywej wykresu, która ma znaczenie przy działaniu niektórych funkcji, którą tutaj opiszemy. Do każdej ośmiu z grup przypisanych jest 4 lub 5 liczb:

 • Grupa 1: 0, 1, 2, 3, 4
 • Grupa 2: 5, 6, 7, 8, 9
 • Grupa 3: 10, 11, 12, 13, 14
 • Grupa 4: 15, 16, 17, 18
 • Grupa 5: 19, 20, 21, 22, 23
 • Grupa 6: 24, 25, 26, 27
 • Grupa 7: 28, 29, 30, 31, 32
 • Grupa 8: 33, 34, 35, 36


Pisaliśmy wcześniej, że grupy kumulują na swoich wykresach sumę zaatakowanych liczb, a tych liczb może być od zera do pięciu (zależy to od tego, ile liczb z grupy jest aktualnie zaatakowanych oraz od grupy – patrz wyżej). Pisaliśmy wcześniej, że wykresy liczbowe zmieniają się albo o 35 punktów w góre, jeśli dana liczba została wylosowana, albo o jeden w dół, kiedy liczba w losowaniu nie padła. W przypadku grup gdzie mamy do czynienia z sumą kilku liczb sprawa wygląda nieco inaczej więc wszystkie funkcje, w których ustawiamy punkt ochronny, mogą nie zadziałać dokładnie w tym punkcie. Różnica ta może wynieść do 3 lub 4 punktów w zależności od grupy. Wyobraźmy sobie taki przykład: W grupie pierwszej, do której należy 5 liczb i wszystkie są zaatakowane, ustawimy punkt ochronny „Stop loss” na 1 punkt. Jako że w naszej grupie mamy 5 liczb aktywnych a punkt ochronny został ustawiony na 1 punkt, to funkcja ochronna „Stop loss” dezaktywuje atak, tracąc 5 punktów, a nie jeden (różnica to 4 punkty). Zasada ta tyczy się każdej funkcji ochronnej, która posiada punkt na wykresie, w którym ma dojść do jakiejś akcji po ruchu krzywej wykresy w dół. W przypadku funkcji „Target” sprawa wygląda tak samo, chociaż nie jest to funkcja ochronna, ale też bazuje ona na ruchu krzywej wykresu w dół. Przykłady video powyżej.

Funkcje grup, w których punkty interakcji z krzywą wykresu obarczone są widełkami:

 • „Auto” – Atak automatyczny – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
 • „PP” – Ochraniacz pozycji – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
 • „AAL” – Aktywna linia średnia – w chwili kiedy krzywa wykresu zostanie przecięta przez średnią – (punkt ochronny).
 • „Stop loss” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
 • „Trailing stop” – w chwili kiedy krzywa wykresu dojdzie do punktu zatrzymującego atak – (punkt ochronny).
 • „Target” – w chwili kiedy krzywa wykresu przetnie punkt „Target” – (punkt ataku).
Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment