Przede wszystkim musimy zainstalować (wirtualne pulpity) VirtuaWin.

Kiedy program zostanie zainstalowany i uruchomiony, wykonujemy czynności w takiej samej kolejności, jak pokazano na w filmie instruktażowym.

Na przykładowym filmie video utworzyliśmy 5 wirtualnych pulpitów. Są to:

  • 1 – Panel główny – to na tym pulpicie umieścimy główne okno platformy.
  • 2 – Seria „A” i „B” – ten wirtualny pulpit jest przeznaczony dla okien serii „A” i „B”.
  • 3 – Grupy 1 do 8 – tutaj rozmieścimy 8 okien grup. – (na filmie zapomnieliśmy dopisać 1 – 8)
  • 4 – Liczby niskie 0 do 18 – tutaj rozmieścimy 19 okien liczb niskich oraz statystyczny wykres słupkowy.
  • 5 – Liczby wysokie 19 do 37 – tutaj rozmieścimy 18 okien liczb wysokich, statystyczny wykres słupkowy oraz dodatkowo logo platformy.
Revision: 16

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment