W sekcji tej znjdują się trzy przyciski:

  • „Start, Stop” – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy moduł „AutoMat”, którego zadaniem jest inteligentne obstawianie, dokładanie lub usuwanie żetonów ze stołu ruletki, powtarzanie tych samych zakładów, puszczanie spinów w przypadku stołów „RNG” oraz wybór odpowiedniego żetonu w trakcie sesji „Live”. Kiedy moduł ten jest aktywny, kolor czcionki przycisku go uruchamiającego zmieni się na jasnozielony. Moduł ściśle współpracuje z mapą stołu ruletki stworzoną modułem „Mapper” oraz sekcją „AutoMat” modułu „Modus Operandi”. Więcej informacji na temat modułu „AutoMat” znajdziemy w opisie modułów „Mapper” oraz „Modus Operandi”.
  • „Semi” – przyciskiem tym uruchamiamy funkcję „Semi – AutoMatu”. „Semi” ogranicza działanie „AutoMatu” tylko do klikania przycisku „Powtórz” na stole ruletki oraz „Spin” w przypadku stołów „RNG”. Z funkcji tej możemy korzystać, kiedy np. z jakiegoś powodu nie chcemy, aby „AutoMat” obstawiał za nas żetony, a tylko klikał „Powtórz” za każdym spinem. W tej sytuacji żetony obstawiamy ręcznie. Oczywiście taka opcja gry ma sens tylko wówczas kiedy nie wykorzystujemy żadnej z automatycznych strategii atakujących liczby i atakujemy liczby ręcznie również na wykresach platformy. Kiedy funkcja jest aktywna, czcionka przycisku ją uruchamiającego pulsowała będzie jasnozielonym kolorem.
  • „Pauza” – przyciskiem tym pauzujemy pracę modułu „AutoMat”. Dzięki tej funkcji możemy obstawić lub usunąć ze stołu ruletki interesujące nas liczby, kiedy korzystamy z funkcji „Semi”. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia Auto-Gry stołu, kiedy aktywna jest funkcja „Pauza”, aczkolwiek od wersji 1.0.5 możemy korzystać już ze specjalnego Modułu „Auto-Gra” który dostępny jest w platformie. Kiedy funkcja jest aktywna, czcionka przycisku ją uruchamiającego pulsowała będzie jasnozielonym kolorem. Żeby dezaktywować tę funkcję, należy ponownie kliknąć przycisk.
Revision: 10

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment