W sekcji tej znjdują się trzy przyciski:

  • „Start, Stop” – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy moduł „AutoMat”, którego zadaniem jest inteligentne obstawianie, dokładanie lub usuwanie żetonów ze stołu ruletki, powtarzanie tych samych zakładów, puszczanie spinów w przypadku stołów „RNG” oraz wybór odpowiedniego żetonu w trakcie sesji „Live”. Kiedy moduł ten jest aktywny, kolor czcionki przycisku go uruchamiającego zmieni się na jasnozielony. Moduł ściśle współpracuje z mapą stołu ruletki stworzoną modułem „Mapper” oraz sekcją „AutoMat” modułu „Modus Operandi”. Więcej informacji na temat modułu „AutoMat” znajdziemy w opisie modułów „Mapper” oraz „Modus Operandi”.
  • „Semi” – przyciskiem tym uruchamiamy funkcję „Semi – AutoMatu”. „Semi” ogranicza działanie „AutoMatu” tylko do klikania przycisku „Powtórz” na stole ruletki oraz „Spin” w przypadku stołów „RNG”. Z funkcji tej możemy korzystać, kiedy np. z jakiegoś powodu nie chcemy, aby „AutoMat” obstawiał za nas żetony, a tylko klikał „Powtórz” za każdym spinem. W tej sytuacji żetony obstawiamy ręcznie. Oczywiście taka opcja gry ma sens tylko wówczas kiedy nie wykorzystujemy żadnej z automatycznych strategii atakujących liczby i atakujemy liczby ręcznie również na wykresach platformy. Kiedy funkcja jest aktywna, czcionka przycisku ją uruchamiającego pulsowała będzie jasnozielonym kolorem.
  • „Pauza” – przyciskiem tym pauzujemy pracę modułu „AutoMat” w trybie „Semi”. Dzięki tej funkcji możemy obstawić lub usunąć ze stołu ruletki interesujące nas liczby. Kiedy funkcja jest aktywna, czcionka przycisku ją uruchamiającego pulsowała będzie jasnozielonym kolorem. Żeby dezaktywować tę funkcję, należy ponownie kliknąć przycisk.
Revision: 6

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment