Na powyższym materiale video zaprezentowaliśmy rozstawienie wszystkich okien platformy na 5 pulpitach wirtualnych, które stworzyliśmy w programie VirtuaWin. Oczywiście, żeby skorzystać z dobrodziejstw aplikacji, należy się upewnić, że jest zainstalowana, odpowiednio skonfigurowana i uruchomiona. O konfiguracji tego oprogramowania piszemy w wątku 2.6. Konfiguracja programu VirtuaWin. Na filmie można zauważyć, że pulpity po rozmieszczeniu kolejnych okien zmieniają się a dzieje się tak, ponieważ używamy do tego celu skrótu klawiaturowego ctrl + strzałka w lewo lub prawo. Trzeci klawisz myszy uruchamia ukryte menu aplikacji VirtuaWin pozwalające na wybranie ważnych opcji dotyczących samej platformy, jak i okna przeglądarki oraz przemieszczanie głównego okna platformy między pulpitami co jest konieczne do rozmieszczenia wszystkich okien a jeśli nasza mysz posiada tylko dwa klawisze, trzeba będzie ustawić skrót klawiaturowy uruchamiający ukryte menu. Szczegóły poniżej.

Tak wygląda ukryte menu, o którym mowa.

Kolejny krok dotyczy tylko sesji „Live”. Po uruchomieniu okna przeglądarki z uruchomionym stołem ruletki należy użyć opcji pokazanej na powyższym filmie, uruchamiając wcześniej ukryte menu, o którym mowa była przed chwilą. Użyta opcja „Stop managing” spowoduje, że okno przeglądarki, w której uruchomiony jest stół ruletki, nie będzie znikało w trakcie przełączania się między wirtualnymi pulpitami. Jest to opcja niezbędna jeśli w trakcie sesji „Live” chcemy zmieniać nasze wirtualne pulpity.

Kolejna rzecz w przypadku sesji „Live” to wykorzystanie modułu „Mini agent”, czyli zminiaturyzowanej wersji platformy dla użytkowników posiadających tylko jeden monitor.

Zanim uruchomimy moduł, w głównym oknie platformy należy:

  • włączyć tryb „Sesja live”
  • wybrać, którąś z dostępnych strategii automatycznych – (moduł „Mini agent” nie daje możliwości manualnego atakowania liczb)
  • wybrać jeden ze zmapowanych wcześniej stołów

Następnie uruchamiając ukryte menu na górnej belce modułu „Mini agent”, klikamy opcję „Always on top” a na belce okna przeglądarki klikamy „Stop managing”, o której to opcji mowa była wcześniej. Opcja „Always on top” daje nam gwarancję, że okno modułu „Mini agent” zawsze będzie widoczne na tle interfejsu graficznego stołu ruletki.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment