Witamy.

Oprogramowanie do ruletki „Rouletronic” firmy aDifferentView.cloud jest platformą wspomagającą grę w ruletkę w sieci internet. Za pomocą platformy możemy mieć kontrolę w czasie rzeczywistym nad wieloma parametrami gry oraz korzystać z automatycznych, pół automatycznych, oraz manualnych funkcji atakujących określone pola numeryczne, jak i zautomatyzować całą grę. Platforma została zaprojektowana po wielu latach wytężonej pracy i analiz historycznych wyników ruletek z prawdziwych kasyn z całego świata. Mechanizm platformy nie bazuje na „magicznych” systemach, które nie mają prawa istnieć z racji przewagi matematycznej ruletki nad graczem, która w przypadku ruletki z jednym zerem (europejskiej) wynosi 2,7 procent. Podczas analizowania historycznych wyników okazało się, że w ruletce występują często bardzo silne trendy wzrostowe na poszczególnych liczbach, które mogą trwać przez wiele tysięcy gier. Trendy wzrostowe występują również w szansach prostych (czarne/czerwone, parzyste/nieparzyste, niskie/wysokie) oraz innych wariacjach obstawień, lecz nie są tak silne, jak na liczbach. Podstawą jest bazowanie na tych trendach i do tego właśnie celu powstało oprogramowanie do ruletki „Rouletronic”. Platforma jest bogata w różne narzędzia ułatwiające analizowanie, rozpoznawanie, atakowanie (manualne, półautomatyczne oraz automatyczne) najbardziej obiecujących trendów. Liczby są pogrupowane (grupy 1-8). Wszystkie zaatakowane liczby kumulują się na wykresach grup, czyli de facto wszystkie zaatakowane liczby należące do konkretnej grupy tworzą jej trend. Zadaniem użytkownika jest atak tych liczb i grup, których krzywa wykresu ma tendencje wzrostowe. Ta sama zasada dotyczy wykresu głównego. Jest to idea analogiczna do tej spotykanej na giełdzie papierów wartościowych, gdzie wchodzimy w pozycję, kiedy uznamy, że dany instrument ma tendencję wzrostową. W platformie nie wykorzystuje się systemów stawkowania typu „Martingale” itp. Wszystkie zakłady obstawiane są płaską stawką. Dzięki platformie można osiągać rezultaty, które nie są możliwe w normalnych warunkach. Platforma posiada również moduł treningowy, który pozwala rozwijać się w kierunku rozpoznawania trendów, ćwiczyć „atakowanie” trendów, jak i doskonalić się w obsłudze platformy i jej funkcji, zanim zaczniemy grać za prawdziwe pieniądze. W platformie zaimplementowano także moduł „Mapper” który służy do tworzenia map stołów ruletki w celu automatyzacji gry, który daje nam możliwość w kilka minut zautomatyzować grę w ruletkę w ulubionym kasynie w sieci internet. Po latach analiz oraz pisania kodu dajemy Ci użytkowniku do dyspozycji platformę „Rouletronic”. Życzymy wszystkim korzystającym z platformy silnych trendów w „królowej kasyn”.

Lista najważniejszych rzeczy na pokładzie platformy „Rouletronic”:

Wykres główny posiadający następujące funkcje:

 • Atak
 • Automat atakujący połączony z ustawianym Stop loss
 • Stop loss główny
 • Trailing stop
 • AAL (Active average line-Aktywna linia średnia)
 • Zoom
 • 6 różnych średnich
 • Panele informacyjne

Wykresy informacyjne:

 • Wykres profitu (żetony)
 • Wykres profitu (gotówka-dostępny tylko dla sesji Live)
 • Wykres ilości zaatakowanych liczb w aktywnej strategii

Wykres z historią ataków wykresu głównego

2 wykresy statystyczne słupkowe
Na wykresach słupkowych przedstawione jest występowanie liczb w danym przedziale spinów:

 • w ostatnich 50 spinach
 • w ostatnich 100 spinach
 • w ostatnich 250 spinach
 • w ostatnich 500 spinach
 • w ostatnim 1000 spinów
 • bez limitu z opcją resetu

37 wykresów liczb 0 – 36
Każde okno z wykresem liczby posiada następujące funkcje:

 • Atak
 • Automat atakujący połączony z ustawianym Stop loss
 • Stop loss główny
 • Trailing stop
 • Target
 • PP (Position protector-Ochrona punktu ataku)
 • AAL (Active average line-Aktywna linia średnia)
 • Zoom
 • Strategia
 • 6 różnych średnich
 • Panele informacyjne

8 wykresów grup 1 – 8
Każde okno z wykresem grupy posiada następujące funkcje:

 • Atak
 • Automat atakujący połączony z ustawianym Stop loss
 • Stop loss główny
 • Trailing stop
 • Target
 • PP (Position protector-Ochrona punktu ataku)
 • AAL (Active average line-Aktywna linia średnia)
 • Zoom
 • 6 różnych średnich
 • Panele informacyjne

2 wykresy serii A-B
Każde okno z wykresem serii posiada następujące funkcje:

 • Atak
 • Automat atakujący połączony z ustawianym Stop loss
 • Stop loss główny
 • Trailing stop
 • Target
 • AAL (Active average line-Aktywna linia średnia)
 • Zoom
 • 6 różnych średnich
 • Panele informacyjne

Ponadto platforma posiada:

 • 13 Automatycznych strategii atakujących liczby plus tryb manualny
 • Moduł „Mini Agent” – (możliwość gry z jednym monitorem)
 • Moduł „Mapper” – (możliwość tworzenia własnych map stołów ruletki)
 • Moduł „Modus Operandi” – (moduł z szeregiem parametrów do stworzonych map oraz graficznym interfejsem przebiegu pracy)
 • Możliwość automatyzacji ruletek „RNG” oraz „Live” – (video streaming)
 • Oddzielne moduły: „Monitoring” – (identyfikacja liczby), „AutoMat” – (moduł obstawiający)
 • Inteligentne obstawianie oraz usuwanie żetonów podczas sesji „Live”
 • Humanoidalny tryb przesuwania kursora myszy
 • Saldo gotówkowe liczone na bieżąco w czasie sesji „Live” z możliwością jego korekty przez użytkownika
 • Opcja powrótu kursora do określonego położenia na monitorze lub monitorach
 • Trening „RNG” – (Random number generator-Generator liczb losowych)
 • Trening z pliku sesji – (std)
 • Możliwość zapisu sesji przez użytkownika
 • Ciągłe archiwizowanie sesji
 • Możliwość ustawienia tempa między spinami dla sesji treningowych
 • Panel do manualnego wprowadzania liczb
 • Informacje dżwiękowe o wylosowanej liczbie, o błędzie identyfikacji liczby, rozpoczęciu obstawiania, odliczanie przed rozpoczęciem pracy modułu AutoMat

Platforma jest wielojęzyczna. Dostępne języki to:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Chiński
 • Hiszpański
Revision: 8

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment

Maxio wrote: Jul 13, 2021

Si