Beroende på utrymmet man vill avfukta och vad man vill uppnå med sin avfuktare kan olika inställningar behöva göras.

Fukt och mögelproblem beror på 3 olika faktorer, relativ fukthalt, temperatur och tid.
I kurvan nedan kan du se var riskområdet för detta (grön kurva) är i relation till lufttemperaturen.
Diagrammet visar även kurvor på hur avfuktaren arbetar i de olika inställningarna samt larmkurva.
Svart och blå kurva visar ett exempel när avfuktaren har fuktinställning på 65%.

Grön

 • Riskkurva:
 • Risk för mögel efter ca: 30 dagars varaktighet.

Röd

 • Larmkurva:
 • Om luftfuktigheten ligger över röd kurva i mer än antalet inställda dygn utgår larm.

Blå

 • Sparläge, RF + Temp:
 • Vid fuktstyrning i sparläge styrs avfuktaren av både relativ fukthalt och temperatur enl. blå kurva.
 • Hygrostatens inställning gäller alltid vid temperatur över +15°C.
 • Fukthalten tillåts stiga med 1 % per grad °C lägre temperatur är +15°C.
 • Funktionen är endast aktiv i temperaturområdet 0-15°C.
 • Alla temperaturer under 0°C tillåts fukthalten stiga med 15 %.

Svart

 • Hygrostatstyrning, endast “RF” -styrning.
 • När fuktstyrningen ställs i läge “RF” arbetar avfuktaren mot det inställda fuktvärdet utan hänsyn till temperatur.

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar