Ställa in nytt värde:

 • Gå till parametern du vill ändra med och .
 • Tryck för att välja att ändra värdet.
 • Välj nytt värde med och .
 • Tryck (om värdet ej ändrats kommer du tillbaka till vald parameter).
 • Välj med och “Ja” för att bekräfta eller “Nej” för att behålla gamla värdet .
 • Bekräfta och spara med att trycka och du är tillbaka på vald parameter.

Parametrar:

Fukt Inst:

 • Ställ önskad maximal relativ fukthalt i %.
 • Går även välja “Konstant Av” och “Konstant På”.
 • Hystersen är +- 2%.

Fuktstyr:

 • Välj “RF” eller “RF + Temp”.
 • RF:
  Avfuktning startar när relativa fukthalten i luften överstiger inställt värde.
 • RF + Temp:
  Avfuktning startar när relativa fukthalten i luften överstiger inställt värde vid temperaturer över +15°C.
  Fukthalten tillåts stiga med 1%/°C vid temperatur under +15°C innan avfuktning startar.
  Funktionen är endast aktiv i temperatur området 0-15°C.
  Temperaturer under 0°C fortsätter kurvorna horisontellt, dvs att fukthalten tillåts vara 15% över inställt värde hur kallt det än blir.

Fläktstyr:

 • Fläkten har tre olika driftlägen.
 • Konstant drift av processluftsfläkten.
 • Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde.
  Var 4:e timma startar fläkten och går 15 min för att kontrollera fukthalt.
 • Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde.
  Var 12:e timma startar fläkten och går 3 min för att kontrollera fukthalt.

Klimatlarm:

 • Antal dygn som fukthalt får ligga över larmkurva (röd) innan klimatlarm utgår.

Underhåll:

 • Antal månader mellan underhåll.
  Rengörning, filterbyte etc…

Startsekv:

 • Antal dygn där avfuktaren sänker önskad inställd fukthalt med 70%.

Högtemp:

 • Max processluftstemperatur.
  3°K hysteres.

Startfördr:

 • Antal minuter med fukthalt över inställt värde innan avfuktaren börjar avfukta.

Dölj inst:

 • Dölj inställningar från menyn “Meny”.
 • För att göra inställningar när man dolt inställningarna:
  Gå till raden “Systeminformation” i menyn “Meny” och tryck på i 10 sekunder.

Fabr.Inst:

 • Avfuktaren intar fabriksvärden för alla parametrar i menyn “Inställningar”.

Tillbaka

 • Vid tryck på kommer man åter till menyn “Meny”.

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar