För att lägga till enheter till ditt EvoCloud konto:

  • Markera Enheter.
  • Tryck “Registrera ny enhet.

Ett fönster öppnas där du fyller enhetens registreringskod för att koppla aggregatet till ditt konto.

  • Registreringskod: Koden finns att läsa ut i aggregatets displays menysystem under “System info” (parameter 5417).
  • Säkerhetskod: Ifall du även är ägare av aggregatet fyller du i “Ägar kod”, finns att läsa ut i aggregatets displays menysystem under “System info” (parameter 5418).
    När du är ägare ser du vilka som har tillgång till ditt aggregat samt kan ta bort obehöriga, du kan även byta namn och ställa klockan på ditt aggregat.

Se ägarmanualen för hur du hittar dessa koder i displayen.

  • Aggregatets namn: Du kan sätta ditt eget namn på aggregat t.ex. “Demovägen 1” (standard är serienumret).

Need more help with this?
Support

Tack för dina kommentarer.