2022-07-11

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Delat upp prioritetsordning för externa ingångar (parameter 470-472), Spar-Extern 2 (plint 1-6) / Stopp (plint 7-8) / Brand (9-10).

Bugg:

 • Om man valt “Auto” i tidur måste knapp “Auto” också vara aktiv.

2022-04-12

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.
 • Större nätverksbuffert.
 • Omdirigering av EvoCloud.

Nytt:.

 • Utsignal för fuktavvikelse, plint 36, kan t.ex. användas för att ändra extern ventilation.

Bugg:

2021-11-09

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:.

 • Parameter för “Förenklad manöverpanel”, (innebär att meny Drift och Tidur saknas och ersatts med kapacitetsknapparna i visningsmenyn).

Bugg:

2021-10-25

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:.

 • Går att slå av interna fuktsensorn och använda enbart extern fuktgivare istället.

Bugg:

 • Manöverpanelen uppdaterar fukt och temperatur värden även när manöverpanelen är i skärmsläcknings mode.
 • Minskat flimmer i vissa manöverpaneler, annan lösning är att öka ljusstyrkan till 100% (parameter 5110).

2021-08-28

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

 • Förbättrad kontroll av kommunikation med manöverpanelen.
 • Enklare återstart av tidur efter tillfällig överstyrning, ett tryck på tidursknappen räcker.
 • Fler informationsrutor visas vid “otillåtna” tryck på manöverpanelen.

Bugg:

2021-06-23

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.

Nytt:

 • Ställbar start och stop hysteres.

Bugg:

 • Vid “sista input” och “externt stop” eller “extern brand” går det inte starta om aggregatet.
  Lösning: Vid “extern stopp” = håll in stopp knappen i 2 sekunder sen går starta aggregatet. Vid “extern brand” = ändra priorning (pararmeter 470) till “PRIO” och spara byt sedan tillbaka till “SISTA” sen går starta aggregatet.

2021-02-26

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Nyproducerade aggregat visar besiktningsdag och driftsättningstid under “Systeminfo”.

Bugg:

 • Inget.

2020-12-17

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Inget.

Bugg:

 • Timerfunktionen “Autofläkt” fungerade ej korrekt.
 • “Autofläkt” fungerade ej korrekt.

2020-11-26

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Urtorkningfunktion av rotor och avfuktare efter avfuktningsperiod.
 • Efteravkylning av avfuktare efter avfuktningsperiod.

Bugg:

 • ModBus, går läsa ur fler än 16 “aktiva larm”, nolla larmhistorik har nytt parameternummer 11005.

2019-11-04

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Förändrad skärmsläckare.

Bugg:

 • Ingen.

2019-09-27

Nytt:

 • Statistik till EvoCloud.

Bugg:

 • Ingen.

2019-08-16

Nytt:

 • Måste bekräfta “Återställning”.
 • Testfunktion.

Bugg:

 • Ingen.

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar