Een belangrijk uitgangspunt binnen het Protocol UIV is dat elke polis herleidbaar is naar het vertrekpunt van de verzekeraar: de AFD-definitie. Op deze wijze is het inzichtelijk op basis van welke uitgangspunten een polis is opgesteld of gemuteerd. Elke AFD-definitie is hiervoor voorzien van een unieke identificatie, die naast de branchecode en POR-code bestaat uit de AFD-definitie naam en het versienummer.

Bij het sluiten van een nieuwe polis worden de AFD-definitie naam en het versienummer van de dan in gebruik zijnde AFD-definitie gekoppeld aan de polis. Bij premiebepalende mutaties muteren polissen altijd tegen de actuele AFD-definitie en krijgen dan ook het versienummer van die AFD-definitie. De AFD-definitie naam en het versienummer maken net als de branchecode en POR-code standaard onderdeel uit van het NVGA Protocol.

Hieronder wordt per systeemhuis aangegeven welke aandachtspunten hierbij spelen.

ANVA
• De minimaal benodigde releaseversie is 51.P01.
• Voor de kantoren die de standaard ANVA-schermen gebruiken worden de AFD-definitienaam en het -versienummer automatisch vastgelegd bij de omzetting.
• Wanneer de omzetting naar de uniforme inrichting al heeft plaatsgevonden voordat release 51.P01.15 werd geïnstalleerd zal de volmacht aanvullend nog een keer de controle moeten draaien.
• Voor ANVA-kantoren die hun eigen productschermen gebruiken heeft ANVA aanvullende tooling opgeleverd om haar klanten hierin te ondersteunen. Zij moeten hier dus aanvullend actie voor ondernemen.

CCS
• De minimaal benodigde releaseversie is 15.1.
• De CCS-kantoren dienen bij het afronden van de omzetting hiervoor ook het vinkje ‘omzetten’ aan te zetten, zodat deze gegevens worden vastgelegd op de polis.

DIAS
• De minimaal benodigde releaseversie is 40.6.2.
• Bij het omzetten van de portefeuilles middels de DIAS productenserver worden de betreffende gegevens automatisch vastgelegd.
DIAS biedt nu geen ondersteuning voor kantoren die de DIAS productenserver niet gebruiken.

In geval van eventuele vragen kunnen gevolmachtigden uiteraard contact opnemen met hun systeemhuis.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie