9.1 NVGA-Protocol

Voor detail specificaties rond het gebruik van het NVGA-Protocol wordt verwezen naar de betreffende documentatie. Onderstaand aanvullende punten van aandacht.

Proces verzekeraar
Eerste controle:
Verzekeraar (of de partij die namens de verzekeraar de werkzaamheden uitvoert) voert binnen 5 werkdagen een ‘eerste controle’ uit op het correct aanleveren van de rapportage (zijn de gegevens conform specificaties aangeleverd).

Proces volmacht
Correctie van fouten:
Verzekeraar (of de partij die namens de verzekeraar de werkzaamheden uitvoert) voert binnen 5 werkdagen een ‘eerste controle’ uit op het correct aanleveren van de rapportage (zijn de gegevens conform specificaties aangeleverd).

Vereisten volmachtsoftware
Tijdstip rapportage:
De NVGA-Protocol rapportage wordt door de volmacht opgemaakt per vaste datum en tijd (laatste dag van maand 23:59). Dit is noodzakelijk om bij de verzekeraar aansluiting van cijfers te krijgen. Merk op dat dit niet gelijk hoeft te zijn aan het tijdstip van het genereren van de rapportage of de inzending daarvan.

Volgen werkinstructies NVGA-Protocol:
Per product worden de verplichte attributen geleverd conform NVGA-Protocol werkinstructies.

Volgen specificaties AFD- definitie Standaard:
De rapportage wordt rechtstreeks vanuit de volmachtproductregistratie gegenereerd, dus zonder conversietabellen, etc. Als dit niet mogelijk is, dan moet er altijd sprake zijn van 1:1 mappingen of n:1 mappingen (waarbij 1=AFD-zijde). De leverancier zorgt er in dat geval voor dat de volmacht via een rapportage kan tonen hoe deze mappingen zijn ingericht. Bij gebruik van afgeleide gegevens zorgt de leverancier per afgeleid gegeven voor een specificatie inclusief toelichting hoe is vastgesteld dat de werking correct is.

9.2 Ad-hoc-rapportages

Ten behoeve van bijvoorbeeld toezichthouders of productmanagement kan verzekeraar verzoeken om ad-hoc- rapportages. Onderstaand specifieke punten van aandacht.

Proces verzekeraar
Format van bevraging:
Verzekeraar levert voor een ad-hoc-rapportage vragen aan die zijn opgesteld in termen van AFD-attributen binnen de verzameling van AFD-attributen die zijn vastgelegd in de AFD-definitie ‘Kunnen aanleveren’ voor het betreffende volmachtproduct / de betreffende volmachtproducten.

Proces volmacht
Aanmaken rapportage:
Volmacht maakt rapportage aan conform aangeleverde specificatie. Alle aangegeven AFD-attributen worden conform standaard opgenomen.

Vereisten volmachtsoftware
Rapportage op basis specifiek aantal AFD- attributen:
Binnen de polisregistratie voorziet de leverancier in het maken van een selectie op basis van AFD-attribuut definities (binnen de scope van de AFD-definitie ‘Kunnen aanleveren’). Dit kan voor een specifieke volmachtproductportefeuille of voor een reeks van volmachtproductportefeuilles.

9.3 Standaardrapportages

Om inzicht en overzicht binnen de volmachtketen zoveel als mogelijk te bevorderen en arbeid te beperken worden voor belangrijke rapportages standaard templates gehanteerd. Deze templates zijn beschikbaar op de website van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen. De onderstaande standaardrapportages worden onderkend:

  1. Template voor vastlegging afwijkingen van specificaties en/of het Protocol (paragraaf 4.3).
  2. Template Rapportage Uniforme Inrichting Volmachtketen (paragraaf 4.5).

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie