figuur 2 – Opbouw van dit document

In figuur 2 is een schematische weergave van de opbouw van dit document opgenomen. Om de uitgangspunten vast te leggen zijn waar van toepassing de verschillende paragrafen opgebouwd in steeds dezelfde driedeling:

  1. Proces verzekeraar
    De procesafspraken die voor het betreffende onderdeel gelden voor de verzekeraar.
  2. Proces volmacht
    De procesafspraken die voor het betreffende onderdeel gelden voor de volmacht.
  3. Vereisten volmachtsoftware
    De functionele vereisten aan de software die de volmacht inzet voor het betreffende onderdeel. Dit betreft niet alleen de traditionele ‘administratiesoftware’, maar ook de aanvullende software-omgevingen die de volmacht inzet voor het maken van vergelijkingen en de afhandeling van aanvragen, etc.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie