Groot aanbod
Op internet zijn er enorm veel verschillende bronnen (al dan niet zelf gemaakt) beschikbaar die studenten goed kunnen helpen tijdens hun studie.
Zo zijn er verschillende apps die goed inzetbaar zijn tijdens de les en zijn er vele mogelijkheden om te zoeken of om goede bronnen te verzamelen. Speciale aandacht is er voor Dropbox waarmee je bronnen online kunt bewaren en op ieder apparaat beschikbaar hebt. Tot slot zijn er verschillende online leeromgevingen waar het leren verder gaat dan tijdens de klassikale uren. Ontdek de vele mogelijkheden van deze sociale vorm van internet!

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.