<NVGAFileFinancieel>
  <AL>
    <AL_VERSIEV>3</AL_VERSIEV>
    <AL_CPREF>Ref.volmachtkantr</AL_CPREF>
    <AL_APPLNM>APPL</AL_APPLNM>
    <AL_APPLVS>2.3.4.1</AL_APPLVS>
    <AL_RDTMVAN>20201201</AL_RDTMVAN>
    <AL_RDTMTM>20201231</AL_RDTMTM>
  </AL>
  <VE>
    <VE_ANAAM>NaamVolmachtnemer</VE_ANAAM>
    <VE_TWEEDED>Volmachtkantoor</VE_TWEEDED>
    <VE_TELNUM>0301234567</VE_TELNUM>
    <VE_MYAAND>V333</VE_MYAAND>
    <VE_IDNR>ID123456789</VE_IDNR>
    <VE_AANSTGA>20180101</VE_AANSTGA>
  </VE>
  <VL>
    <VL_ANAAM>NaamVolmachtgever</VL_ANAAM>
    <VL_TWEEDED>Risicodrager</VL_TWEEDED>
    <VL_TELNUM>0101234567</VL_TELNUM>
    <VL_EMAIL>maatschappij@email.nl</VL_EMAIL>
    <VL_MYAAND>A001</VL_MYAAND>
    <VL_VEIDNR>ID123456789</VL_VEIDNR>
  </VL>
  <FT>
    <FT_TRNSRT>01</FT_TRNSRT>
    <FT_BOEKDAT>20201210</FT_BOEKDAT>
    <FT_TAFSPRV>27.25</FT_TAFSPRV>
    <FT_TDRLPRV>21.35</FT_TDRLPRV>
    <FT_TTEKCOM>3.75</FT_TTEKCOM>
    <FT_TPREMIE>133</FT_TPREMIE>
    <FT_TSCHBDR>0</FT_TSCHBDR>
    <FT_TSVHBDR>0</FT_TSVHBDR>
    <FT_SCHRSRV>0</FT_SCHRSRV>
    <FT_BETTERM>1</FT_BETTERM>
    <FT_TDATVAN>20201201</FT_TDATVAN>
    <FT_TDATTM>20201231</FT_TDATTM>
    <FT_GABRA>BRANC</FT_GABRA>
    <FT_GABRAO>Volmacht branche oms</FT_GABRAO>
    <FT_GASBRA>SUBBRANCH</FT_GASBRA>
    <FT_GASBRAO>Volm subbranche oms</FT_GASBRAO>
    <FT_GADEKCD>DEKKINGSCD</FT_GADEKCD>
    <FT_GADEKCO>Volm dekkingcode oms</FT_GADEKCO>
    <FT_VGBRA>VGBRA</FT_VGBRA>
    <FT_VGCODE>VGBOEKCODE12345678910</FT_VGCODE>
    <MP>
      <MP_POOLNUM>POOL123456789</MP_POOLNUM>
      <MP_POOLPRC>80</MP_POOLPRC>
    </MP>
    <PP>
      <PP_NUMMER>POL123456790</PP_NUMMER>
      <PP_INTKEY>KEY123456790</PP_INTKEY>
      <PP_TJRPP>2020</PP_TJRPP>
      <PP_TJRPO>2020</PP_TJRPO>
      <PK>
       <PK_NUMMER>PAK123456790</PK_NUMMER>
      </PK>
      <RC>
       <RC_NUMMER>RAAM123456790</RC_NUMMER>
      </RC>
      <TP>
       <TP_AFMVRGN>AFM123456790</TP_AFMVRGN>
       <TP_IDNR>ID123456790</TP_IDNR>
      </TP>
    </PP>
    <SD>
     <SD_SCHNRVM>SVM123456790</SD_SCHNRVM>
     <SD_SCHNRVG>SVG123456790</SD_SCHNRVG>
     <SD_SCHADAT>20201113</SD_SCHADAT>
     <SD_DIRSCHA>J</SD_DIRSCHA>
    </SD>
  </FT>
</NVGAFileFinancieel>

    
BERICHT ALGEMEEN
Versienummer view, code
Referentie zender
Naam verzendende applicatie
Versie verzendende applicatie
Rapportage datum vanaf
Rapportage datum tot en met

PARTIJ VOLMACHTNEMER
Naam
Tweede deel naam
Telefoonnummer
POR Maatschappij aanduiding, code
Identificatie nummer
aanstellingsdatum GA

PARTIJ VOLMACHTGEVER
Naam
Tweede deel naam
Telefoonnummer
E-mail adres
POR Maatschappij aanduiding, code
Volmachtnemer identificatie

FINANCIELE INFORMATIE
Transactie soort, code
Boekingsdatum
Afsluitprovisie bedrag
Doorlopende provisie bedrag
Tekencommissie bedrag
Geboekt premie bedrag
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
Betaaltermijn in maanden
Datum vanaf
Datum tot en met
Volmacht branchecode
Volmacht branchecode, omschr.
Volmacht subbranchecode
Volmacht subbranchecode, omschr.
Volmacht dekkingscode
Volmacht dekkingscode, omschr.
Volmachtgever branchecode
Volmachtgever code 
POOLAANDEEL
Poolnummer
Percentage Poolaandeel

CONTRACT POLIS/ONDERDEEL
Contractnummer
Interne sleutel
Tekenjaar polis
Tekenjaar pool
CONTRACT PAKKET
Contractnummer

CONTRACT RAAMCONTRACT
Contractnummer

PARTIJ TUSSENPERSOON
AFM vergunningnummer
Identificatienummer


SCHADE DOSSIER
Schadenummer maatschappij
Schadenummer volmachtgever
Schadedatum
Directe schadeafhandeling


*

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie