<NVGAFileSchade>
  <AL>
    <AL_VERSIEV>4</AL_VERSIEV>
    <AL_CPREF>Ref.volmachtkantr</AL_CPREF>
    <AL_ADATMSG>20201201</AL_ADATMSG>
    <AL_APPLNM>APPL</AL_APPLNM>
    <AL_APPLVS>2.3.4.1</AL_APPLVS>
    <AL_INCLAS>J</AL_INCLAS>
    <AL_MNDAS>24</AL_MNDAS>
  </AL>
  <VE>
    <VE_ANAAM>NaamVolmachtnemer</VE_ANAAM>
    <VE_TWEEDED>Volmachtkantoor</VE_TWEEDED>
    <VE_TELNUM>0301234567</VE_TELNUM>
    <VE_MYAAND>V333</VE_MYAAND>
    <VE_IDNR>ID123456789</VE_IDNR>
    <VE_AANSTGA>20180101</VE_AANSTGA>
  </VE>
  <VL>
    <VL_ANAAM>NaamVolmachtgever</VL_ANAAM>
    <VL_TWEEDED>Risicodrager</VL_TWEEDED>
    <VL_TELNUM>0101234567</VL_TELNUM>
    <VL_EMAIL>maatschappij@email.nl</VL_EMAIL>
    <VL_MYAAND>A001</VL_MYAAND>
    <VL_VEIDNR>ID123456789</VL_VEIDNR>
  </VL>
  <SD>
    <SD_SCHNRVM>SVM123456790</SD_SCHNRVM>
    <SD_SCHNRVG>SVG123456790</SD_SCHNRVG>
    <SD_SCHADAT>20201113</SD_SCHADAT>
    <SD_SMLDDAT>20201115</SD_SMLDDAT>
    <SD_SCHULDS>J</SD_SCHULDS>
    <SD_DIRSCHA>J</SD_DIRSCHA>
    <SD_CALAMIT>Calamiteit omschrijving</SD_CALAMIT>
    <SD_ENDDATD>20201231</SD_ENDDATD>
    <SD_STATUS>17</SD_STATUS>
    <PP>
      <PP_NUMMER>POL123456790</PP_NUMMER>
      <PP_INTKEY>KEY123456790</PP_INTKEY>
      <PP_TJRPP>2020</PP_TJRPP>
      <PP_TJRPO>2020</PP_TJRPO>
      <TP>
        <TP_AFMVRGN>AFM123456790</TP_AFMVRGN>
        <TP_IDNR>ID123456790</TP_IDNR>
      </TP>
    </PP>
    <IC>
      <IC_OORZAKC>A00</IC_OORZAKC>
      <IC_CISSOZ>1</IC_CISSOZ>
      <IC_OORZKCD>OORZAAKCOD</IC_OORZKCD>
      <IC_OORZAAK>Oorzaak schade omschr</IC_OORZAAK>
      <DM>
        <DM_SRTSCHC>SOORTSCHAD</DM_SRTSCHC>
        <DM_SRTSCHO>Soort schade oms</DM_SRTSCHO>
        <DM_INVBMNC>J</DM_INVBMNC>
        <DM_LETSEL>N</DM_LETSEL>
      </DM>
      <BS>
        <BS_GEBDAT>19631126</BS_GEBDAT>
      </BS>
    </IC>
    <FT>
      <FT_TRNSRT>03</FT_TRNSRT>
      <FT_TSCHBDR>3000</FT_TSCHBDR>
      <FT_TSVHBDR>2000</FT_TSVHBDR>
      <FT_SCHRSRV>3000</FT_SCHRSRV>
      <FT_GABRA>BRANC</FT_GABRA>
      <FT_GABRAO>Volmacht branche omschr</FT_GABRAO>
      <FT_GASBRA>SUBBRANCH</FT_GASBRA>
      <FT_GASBRAO>Volm subbranche oms</FT_GASBRAO>
      <FT_GADEKCD>DEKKINGSCD</FT_GADEKCD>
      <FT_GADEKCO>Volm dekkingcode oms</FT_GADEKCO>
      <FT_VGBRA>VGBRA</FT_VGBRA>
      <FT_VGCODE>VGBOEKCODE12345678910</FT_VGCODE>
      <MP>
        <MP_POOLNUM>POOL123456790</MP_POOLNUM>
        <MP_POOLPRC>80</MP_POOLPRC>
      </MP>
    </FT>
  </SD>
</NVGAFileSchade>

   
BERICHT ALGEMEEN
Versienummer view, code
Referentie zender
Datum aanmaak bericht
Naam verzendende applicatie
Versie verzendende appl
Incl afgehl schades J/N
Max aant mnd afgehl schades

PARTIJ VOLMACHTNEMER
Naam
Tweede deel naam
Telefoonnummer
POR Maatschappij aand, code
Identificatie nummer
aanstellingsdatum GA

PARTIJ VOLMACHTGEVER
Naam
Tweede deel naam
Telefoonnummer
E-mail adres
POR Maatschappij aand, code
Volmachtnemer identificatie

SCHADE DOSSIER
Schadenummer maatschappij
Schadenummer volmachtgever
Schadedatum
Datum schademelding
Sprake van schuldschade J/N
Directe schadeafhandeling J/N
Calamiteiten omschrijving
Einddatum van het dossier
Status, code
CONTRACT POLIS/ONDERDEEL
Contractnummer
Interne sleutel
Tekenjaar polis
Tekenjaar pool
PARTIJ TUSSENPERSOON
AFM vergunningnummer
Identificatienummer


SCHADE INCIDENT
ADN Schadeoorzaak, code
CIS Schadeoorzaak, code
Oorzaak schade, gecodeerd
Oorzaak schade, omschr
SCHADE / VERLIES
Soort schade gecodeerd
Soort schade omschrijving
Schade invloed BM/NC J/N
Letsel/aantast gezondh J/N

PARTIJ (REGELM) BESTUURDER
Geboortedatum


FINANCIELE INFORMATIE
Transactie soort, code
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
Volmacht branchecode
Volmacht branchecode omschr
Volmacht subbranchecode
Volmacht subbranchecode oms
Volmacht dekkingscode
Volmacht dekkingscode oms
Volmachtgever branchecode
Volmachtgever code
POOLAANDEEL
Poolnummer
Percentage poolaandeel* 

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie