Aanvullende regels file schade algemeen
Voor het rapporteren over schadegegevens bestaan de volgende uitgangspunten:

 • Schadedossiers hebben betrekking op één deelnemer.
 • Schadedossiers hebben betrekking op één deelnemer.
 • Het schadedossier bevat een weergave van de betrokken polis van het moment van de ziekmelding, of de laatste wijziging op het verzuim.
 • Het schadedossier bevat altijd een volledige en historische weergave van de verzuimen met verloop, inclusief bijbehorende boekingen.
 • Elke schadedossier wordt gerapporteerd tot twaalf maanden nadat het is afgesloten.
 • Een boeking in deze context gaat om de individuele berekening van de uitkering op betreffend schadedossier.
 • Als de boekingsgegevens worden gerapporteerd in het separate boekingenbestand bevat dit bestand ook enkele gegevens over de schadedossier. Als over boekingen wordt gerapporteerd op een schadedossier waar die maand niet over wordt gerapporteerd vanuit de verzuimapplicatie, valt deze data uit. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de volmachtgever.
 • Het is van belang dat de bestanden bij aanmaken gevalideerd aan de hand van het XML-schema. In de Market Scan omgeving valt elk bericht dat niet voldoet uit.
 • De berichten hebben de volgende namen:
  Verzuimmeldingen_verzuim_applicatie_nummer.xml
  Schade_inkomen_assurantiepakket_nummer.xml
Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Datum aanmaak bericht AL_ADATMSG De schadegegevens zijn de gegevens op een bepaald moment. De datum aanmaak bericht geeft aan van welke datum de schadegegevens zijn.
Identificatie nummer VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
Deze hoeft niet gevuld te worden, agentschapnummer wordt gecommuniceerd in VL_VEIDNR.
POR Maatschappij VL_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Het gaat hier om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne maatschappijcode. De codes worden
door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

Bijvoorbeeld:
Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit verwacht met H043. Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Nationale Nederlanden
en REAAL als volmachtgevers worden er twee VL entiteiten verwacht, voor Nationale Nederlanden N013 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.Het is gerelateerd aan de volmachtgever.
Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit Volmachtgever. Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie