Versienummering AFD-berichten

De versienummering loopt vanaf 1. Het versienummer is opgenomen in het bericht zelf en ook in de Namespace van iedere XSD.
De berichten hebben momenteel de volgende versienummers:

AFD-Bericht Versienummer
Het NVGA File Financieel 3.00
Het NVGA File Polis 6.02
Het NVGA File Schade 4.00


Aanlevering Dekkingen en Objecten in Polis & Schade protocol berichten

  • Het communiceren van een dekking gebeurt met de entiteit XD (rapportage dekkingen)
  • Het communiceren van een object gebeurt met de entiteit XO (object algemeen)

Specificatie attributen AFD-berichten

Waarde Beschrijving
V Attribuut is Verplicht
F Attribuut is Facultatief
O Attribuut is Optioneel
1, V Attribuut is verplicht en komt 1 keer voor
0..1, F Attribuut is facultatief en komt niet of 1 keer voor
1..50, V Attribuut is verplicht en komt minimaal 1 keer en maximaal 50 keer voor
n..15,2 Attribuut is numeriek met maximaal 15 cijfers, waarvan 2 achter de komma, en dus maximaal 13 vóór de komma.
an…25 Attribuut is alfanumeriek met maximaal 25 tekens

Verplichte (V) en facultatieve velden (F)/optionele velden (O): De verplichte velden moeten in elk geval doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat de facultatieve/optionele velden
indien aanwezig zoveel mogelijk doorgegeven worden.

Bijvoorbeeld: Het veld periode datum vanaf (FT_TDATVAN) is facultatief/optioneel, Echter bij een premieboeking die betrekking heeft op een bepaalde periode dient
wel degelijk de FT_TDATVAN doorgegeven te worden. Bij een schadebetaling is er echter geen sprake van een periode dus is deze waarde er niet.
Met andere woorden het betreffende veld kan niet verplicht worden gesteld aangezien deze er bij een schadebetaling niet is.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie