Aanvullende regels File Financieel pooling

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
FINANCIELE INFORMATIE
per Pool
Poolnummer
Percentage poolaandeel
Geboekt premie bedrag
MP_POOLNUM
MP_POOLPRC
FT_TPREMIE
Als gevolmachtigden gebruik maken van pooling, dan worden de financiële gegevens per pool apart aangeleverd en komen
in de entiteit financiële gegevens alleen de aandeel bedragen van de betrokken volmachtgever tot uitdrukking.

Bijvoorbeeld: rapportage is bedoeld voor Volmachtgever 310 die een aandeel heeft van 40% in de aangeleverde financiële gegevens.
De entiteit poolaandeel bevat het poolnummer en het percentage poolaandeel is daarin 40. Het volledige geboekte premie bedrag voor
deze post is 160 euro. In de entiteit financiële informatie bevat het geboekte premiebedrag slechts 40% van 160 oftewel 54 euro.
Percentage poolaandeel kan worden berekend vanuit de betreffende boeking waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan.
Poolnummer MP_POOLNUM Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de interne poolmaatschappij van de gevolmachtigde.
Met andere woorden de poolmaatschappijcode vanuit het systeemhuis.

ANVA : maatschappijcode van de betreffende maatschappij (bijvoorbeeld P200)
CCS : maatschappijcode van de betreffende maatschappij (bijvoorbeeld 700)
DIAS : assuradeurenbedrijfscode gevolgd door het verdelingsnummer (bijvoorbeeld 2201, waarbij 220 de bedrijfscode is
en waarde 1 het verdelingsnummer). Wanneer er een boeking wordt aangeboden vanuit een poolmaatschappij, wordt hier de waarde van
de poolmaatschappij verwacht. Wanneer er boekingen worden aangeboden vanuit een volmachtmaatschappij dient de entiteit MP
niet te worden doorgegeven.Gevolmachtigden die de pools een apart (maatschappij)nummer geven, waar de vaste poolverdeling achter
hangt, wordt geadviseerd het poolnummer samen te stellen uit maatschappijnummer volmachtgever en eigen (maatschappij)poolnummer.

Bijvoorbeeld een pool bestaat uit 3 maatschappijen, te weten 310 voor 40%, 320 voor 30% en 330 voor 30%. De volmachtnemer
geeft aan deze pool het (maatschappij) nummer 390. De volmachtnemer communiceert in de entiteit poolaandeel
het poolnummer 310390 met een percentage poolaandeel 40.
Tekenjaar pool PP_TJRPO Toelichting volgt.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie