Aanvullende regels File Financieel codes:

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Volmacht branchecode
Volmacht subbranchecode
Volmacht dekkingscode
Volmachtgever branchecode
Volmachtgever code
FT_GABRA
FT_GASBRA
FT_GADEKCD
FT_VGBRA
FT_VGCODE
Gevolmachtigden leveren de financiële gegevens aan met een eigen branche code, sub-branchecode en dekkingscode (onvertaald)
en/of met een volmachtgever branchecode en volmachtgever (boekings)code (vertaald).
Volmacht branchecode FT_GABRA Branchecode van de gevolmachtigde agent.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de hoofdbranchecode van de volmacht. Het betreft hier de eigen code van de gevolmachtigde vanuit het systeemhuis.

ANVA: Hoofdbranche (bijvoorbeeld 02000 Motorrijtuigen)
CCS: Soort verzekering (bijvoorbeeld MR Motorrijtuig)
DIAS: Branchegroep (bijvoorbeeld 20 Motorrijtuigen)
Volmachtgever branchecode FT_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.
Bij dit attribuut wordt de vertaalde waarde verwacht, de branchecode van de verzekeraar, vertaald naar aanleiding van de combinatie hoofbranche-branche-dekking
van de gevolmachtigde. Wanneer er een onvertaalde aanlevering door de verzekeraar wordt verwacht hoeft er geen waarde voor dit attribuut doorgegeven te worden.

Bijvoorbeeld: Personenauto, dekking WA dient voor Allianz aangeleverd te worden op maatschappijbranchecode 500 Personenauto W.A.
Volmachtgever code FT_VGCODE Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de interne maatschappij van de gevolmachtigde waarop geboekt wordt. Met andere woorden de maatschappijcode
vanuit het systeemhuis. Bij poolmaatschappijen dus niet de maatschappijcode van de poolmaatschappij maar de code van de achterliggende volmachtmaatschappij.

Bijvoorbeeld: Een boeking op een 100% volmacht van Nationale Nederlanden wordt hier de maatschappijcode vanuit het systeemhuis verwacht.
Wanneer er een boeking wordt aangeboden vanuit een poolmaatschappij, waarbij Nationale Nederlanden als deelnemer in de betreffende pool voorkomt,
wordt hier ook waarde van de maatschappij uit de poolverdeling verwacht.
FINANCIELE INFORMATIE
per Volmacht subbranchecode
FT_GASBRA Bij gecombineerde sub-branches (bijvoorbeeld WA+Casco) geldt de volgende instructie:
Indien de premie(s) van een gecombineerde sub-branche worden aangeleverd moeten die in aparte voorkomens van de entiteit financiële informatie
worden gecommuniceerd, waarbij de sub-branchecode wordt voorzien van een extra nummer om deze uniek te maken.

Bijvoorbeeld de sub-branche 200 WA+Casco personenauto levert 2x de entiteit financiële informatie op,
eenmaal met sub-branchecode 2001, en eenmaal met sub-branchecode 2002.

Bijvoorbeeld de sub-branche 602 WA+Casco werkmaterieelverzekering levert tweemaal de entiteit financiële informatie op,
eenmaal met sub-branchecode 6021, en eenmaal met sub-branchecode 6022.
Volmacht subbranchecode FT_GASBRA Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.
De mate van detaillering wordt door volmachtgever bepaald zodat de volmachtgever deze codes kan vertalen naar haar eigen coderingen.
Het betreft hier dus de eigen code van de gevolmachtigde vanuit het systeemhuis.

ANVA: Branche (bijvoorbeeld 02100 Personenauto)
CCS: Product (bijvoorbeeld 100 Personenauto WA)
DIAS: Branche (bijvoorbeeld 153 Auto)
Volmacht dekkingscode FT_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de dekkingscode van de volmacht. Het betreft hier de eigen code van de gevolmachtigde vanuit het systeemhuis.

ANVA: Dekking (bijvoorbeeld 02010 Wettelijke aansprakelijkheid)
CCS: Branche (bijvoorbeeld 100 Wettelijke aansprakelijkheid)
DIAS: Branche (bijvoorbeeld 10 Wettelijke aansprakelijkheid)

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie