Aanvullende regels File Financieel algemeen:

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Identificatie nummer VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
PARTIJ VOLMACHTGEVER VL_ Wanneer er meerdere verzekeraars worden geselecteerd dienen er meerdere VL entiteiten te worden aangeboden.
De POR Maatschappij aanduiding in de VL entiteit identificeert de verzekeraar, dus niet de interne maatschappijcode.
POR Maatschappij VL_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Het gaat hier om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne maatschappijcode
De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

Bijvoorbeeld: Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit verwacht met H043.
Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Nationale Nederlanden en REAAL als volmachtgevers worden er twee VL entiteiten verwacht,
voor Nationale Nederlanden N013 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.
Het is gerelateerd aan de volmachtgever. Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit volmachtgever.
Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.
Rapportage datum vanaf
Rapportage datum tot en met
AL_RDTMVAN
AL_RDTMTM
De financiële gegevens worden gerapporteerd over een bepaalde periode. Rapportagedatum vanaf
en rapportagedatum tot en met geven deze periode aan in de entiteit bericht algemeen.
CONTRACT POLIS/ONDERDEEL PP_ Financiële prolongatiegegevens en -mutatiegegevens worden op Contract polisniveau/onderdeel niveau aangeleverd.
Aanstellingsdatum (deel)portefeuille van gevolmachtigd agent PP_DATPP Aanstellingsdatum van gevolmachtigd agent bij volmachtgever. Bij portefeuilleovernames moet verzekeraar kunnen controleren dat schades bij de juiste volmachtnemer zijn geboekt.
Tekenjaar polis PP_TJRPP Tekenjaar polis.
Tekenjaar pool PP_TJRPO Tekenjaar pool.
Schadenummer volmachtgever SD_SCHNRVG Het schadenummer volmachtgever is opgenomen om de bij de volmachtgever in behandeling zijnde schadedossiers beter te kunnen volgen.
Directe schadeafhandeling SD_DIRSCHA Aanduiding of voor dit dossier sprake is van directe schadeafhandeling. “J” = voldaan aan voorwaarden dir. schadeafhandeling en tevens instemming klant. “N” = geen sprake van dir. schadeafh.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie