Een Inkomen-polis bestaat uit gegevens over de polis, de dekkingen en gegevens over de deelnemers. De gevolmachtigde agent gebruikt de rapportage Polis Inkomen Assurantiepakket uit het assurantiepakket voor het rapporteren over de polissen en dekkingen. Het rapport bevat ook de deelnemersgegevens van dekkingen waarop die geadministreerd zijn, als die geregistreerd zijn in het assurantiepakket. Deze deelnemersgegevens worden gerapporteerd in de rapportage Deelnemersgegevens Verzuimapplicatie als deze geadministreerd zijn in de verzuimapplicatie van de gevolmachtigde agent. Het deelnemersbericht is in structuur gelijk aan het polisbericht. Het kan alleen een selectie van de gegevens bevatten.
In geval van poolaandelen wordt alleen het poolpercentage bij elke dekking gemeld in veld MP_POOLPRC. Alle bedragen in dit protocol zijn op basis van 100%. Wanneer poolaandelen worden aangeleverd dient alleen het poolaandeel van de betreffende verzekeraar aangeleverd te worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de hele poolverdeling inclusief aandelen van overige pooldeelnemers op te nemen in het protocol.

Niveau Attribuut/Entiteit Toelichting Voorkomen Verplicht J/N Polisbericht Deelnemersbericht
1 Bericht Algemeen Verplichte identificatie berichtgegevens 1 Ja Ja Ja
1 Partij Volmachtnemer De verzender van het bericht 1 Ja Ja Ja
1 Partij Volmachtgever De ontvanger(s) van het bericht 1..* Ja Ja Ja
1 Contract Polis/onderdeel Relevante polisgegevens voor de Volmachtgever 1..* Ja Ja Ja
2 Contract Raamcontract Identificatie gegevens van het Raamcontract indien van toepassing 0..1 Nee Ja Nee
2 Contract Pakket Identificatie gegevens van de pakketpolis indien van toepassing 0..1 Nee Ja Nee
2 Partij Tussenpersoon Mogelijkheid om gegevens van de aan de polis verbonden tussenpersoon door te geven 0..1 Nee Ja Nee
2 Partij Werkgever Relevante werkgever gegevens 1 Ja Ja Nee
3 Partij Uitvoeringsinstantie Relevante gegevens over de betrokken arbodienst 0..9 Nee Ja Nee
2 Verzekers persoon Relevante gegevens over de deelnemers van het contract 0..* Nee Ja Ja
3 Beroep/Inkomen personen Relevante beroeps- en inkomensgegevens van de deelnemer 0..1 Nee Ja Ja
2 (Verzekerd) bedrijf Relevante bedrijfsgegevens 0..1 Nee Ja Nee
2 Dekking Arbeidsongeschiktheid Relevante gegevens van de arbeidsongeschiktheidsdekking 0..* Nee Ja Nee
3 Verloopschema Gegevens over verloop van het dekkingspercentage 0..9 Nee Ja Nee
3 Poolaandeel Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers. 0…* Nee Ja Nee
2 Dekking Loonsom Relevante gegevens van de loonsomdekking 0..* Nee Ja Nee
3 Verloopschema Gegevens over verloop van het dekkingspercentage 0..9 Nee Ja Nee
3 Poolaandeel Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers. 0..* Nee Ja Nee

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie