Om de financiële gegevens aan te leveren aan de volmachtgever gebruikt de gevolmachtigd agent de AFD-definities ‘NVGA File Financieel-003.00-NVGA File Financieel’. Op basis van de AFD-definitie wordt het databestand aangemaakt voor het rapporteren van de financiële gegevens over een bepaalde periode. In het databestand worden de geboekte financiële gegevens opgenomen, die in de rekening courant van de betreffende verzekeraar zijn geboekt.
In geval van poolaandelen wordt alleen het eigen aandeel van de verzekeraar opgenomen.

Niveau Attribuut/Entiteit Toelichting Voorkomen Verplicht J/N
1 Bericht Algemeen Verplichte identificatie berichtgegevens 1 Ja
1 Partij Volmachtnemer De verzender van het bericht 1 Ja
1 Partij Volmachtgever De ontvanger(s) van het bericht 1…* Ja
1 Financiële informatie De aandeel bedragen met de rubricering van de bedragen naar branche, sub-branche en dekking 1…* Nee
2 Poolaandeel De aandeelpercentage(s) waarvoor volmachtgever verantwoordelijk is. Deze mogen meerdere keren voorkomen per Financiële informatie. 0..* Ja
2 Contract Polis/onderdeel Verplichte identificatie gegevens van de polis 1 Nee
2 Contract Pakket Identificatie gegevens van de pakketpolis indien van toepassing 0..1 Nee
2 Contract Raamcontract Identificatie gegevens van het Raamcontract indien van toepassing 0..1 Nee
2 Partij Tussenpersoon Mogelijkheid om gegevens van de aan de polis verbonden tussenpersoon door te geven 0..1 Nee
1 Schade Dossier Identificatie gegevens van de schade indien de Financiële informatie betrekking heeft op een schade 0..1

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie