Aanvullende regels file schade financieel

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
FT_TSCHBDR
FT_TSVHBDR
FT_SCHRSRV
Bedragen kunnen zowel positief als negatief zijn. Negatieve bedragen hebben een minteken voor het bedrag.
Bedragen hebben maximaal 2 cijfers achter de decimale punt.

Voorbeelden: 100.25, -33.75, 1000, -100
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
FT_TSCHBDR
FT_TSVHBDR
Een uitbetaalde schade bedrag en ontvangen verhaald schadebedrag zijn beide positieve bedragen.

Bijvoorbeeld: Een schade uitbetaling van € 5.000 naar verzekeringnemer dient als 5000 doorgegeven te worden.
Een verhaald bedrag van € 5.000 moet ook als € 5.000 doorgegeven worden.
Schade reserve FT_SCHRSRV De stand van de schadereserve ultimo periode. Per schadedossier wordt per dekking slechts 1 record verwacht.

Bijvoorbeeld:
Een schadereserve op de dekking WA welke is samengesteld uit 3 reserveringen van € 1.000, € 2.000 en € 3.000
en waarop een schadebetaling heeft plaatsgevonden van € 1.500 welke ook ten laste van de schadereservering is gegaan,
moet dus de waarde FT_SCHRSRV = 4500 doorgegeven worden.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie