Aanvullende regels file schade algemeen

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Datum aanmaak bericht AL_ADATMSG De schadegegevens zijn de gegevens op een bepaald moment. De datum aanmaak bericht geeft aan van welke datum de schadegegevens zijn.
Identificatie nummer VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
POR Maatschappij VL_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Het gaat hier om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne maatschappijcode. De codes worden
door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

Bijvoorbeeld:
Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit verwacht met H043. Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Nationale Nederlanden
en REAAL als volmachtgevers worden er twee VL entiteiten verwacht, voor Nationale Nederlanden N013 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.Het is gerelateerd aan de volmachtgever.
Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit Volmachtgever. Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.
Aanstellingsdatum (deel)portefeuille van gevolmachtigd agent PP_DATPP Aanstellingsdatum van gevolmachtigd agent bij volmachtgever. Bij portefeuilleovernames moet verzekeraar kunnen controleren dat schades bij de juiste volmachtnemer zijn geboekt.
Tekenjaar polis PP_TJRPP Tekenjaar polis.
Tekenjaar pool PP_TJRPO Tekenjaar pool.
Directe schadeafhandeling SD_DIRSCHA Aanduiding of voor dit dossier sprake is van directe schadeafhandeling. “J” = voldaan aan voorwaarden dir. schadeafhandeling en tevens instemming klant. “N” = geen sprake van dir. schadeafh.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie