Om de schadegegevens aan te leveren aan de volmachtgever gebruikt de gevolmachtigd agent de AFD-definitie ‘NVGA File Schade-004.00-NVGA File Schade’.

Niveau Attribuut/Entiteit Toelichting Voorkomen Verplicht J/N
1 Bericht Algemeen Verplichte identificatie berichtgegevens 1 Ja
1 Partij Volmachtnemer De verzender van het bericht 1 Ja
1 Partij Volmachtgever De ontvanger(s) van het bericht 1…* Ja
1 Schade Dossier Relevante schadegegevens bij gemeld schade incident 1…* Ja
2 Contract Polis/onderdeel Relevante polisgegevens voor de Volmachtgever 1 Ja
3 Partij Tussenpersoon Mogelijkheid om gegevens van de aan de polis verbonden tussenpersoon door te geven 0..1 Nee
2 Schade incident Gebeurtenis dat geleidt heeft tot indienen claim 1 Ja
3 Schade/Verlies De schade aan object of persoon 0..* Nee
3 Partij (regelmatig) Bestuurder Relevante (regelmatige) bestuurder gegevens 0..1 Nee
2 Financiële informatie Bevat de bedragen en de rubricering van de bedragen naar branche, sub-branche en dekking 0..* Nee
3 Poolaandeel Aandeelpercentage waarvoor volmachtgever verantwoordelijk is 0..1 Nee

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie