Aanvullende regels File Polis algemeen

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Datum aanmaak bericht AL_ADATMSG De polisgegevens zijn de gegevens op een bepaald moment. De datum aanmaak bericht geeft aan van welke datum de polisgegevens zijn.
Inclusief opgeschorte polissen J/N
Inclusief premievrij polissen J/N
Inclusief geroyeerde polissen J/N
AL_INCLOP
AL_INCLPP
AL_INCLGP
In Bericht Algemeen wordt aangegeven of een bericht opgeschorte polissen, premievrij polissen en geroyeerde polissen bevat.
Identificatie nummer VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
Deze hoeft niet gevuld te worden, agentschapnummer wordt gecommuniceerd in VL_VEIDNR.
POR Maatschappij VL_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Het gaat hier om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne
maatschappijcode. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

Bijvoorbeeld: Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit verwacht met H043.
Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Nationale Nederlanden en REAAL als volmachtgevers worden
er twee VL entiteiten verwacht, voor Nationale Nederlanden N013 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.
Het is gerelateerd aan de volmachtgever. Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit volmachtgever.
Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.
Als gevolmachtigden gebruik maken van pooling, dan worden de polisgegevens pool apart aangeleverd.
Bedrag oorspronkelijke cataloguswaarde
Bedrag dagwaarde
XO_VWACA
XO_DAGWRDE
Bedragen kunnen zowel positief als negatief zijn. Negatieve bedragen hebben een minteken voor het bedrag.
Bedragen hebben maximaal 2 cijfers achter de decimale punt. Voorbeelden: 100.25, -33.75, 1000, -100.
Hoofdvervaldatum PP_HVVDAT ‘Verjaardag van het contract’. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen. Bij polissen die een contracttermijn hebben
van meerdere jaren, moet hier de jaarlijkse vervaldatum worden opgenomen. Bij jaarbetaling zijn de premievervaldatum en hoofdvervaldatum gelijk.
Bij tijdelijke contracten is de hoofdvervaldatum gelijk aan de contractvervaldatum.
ADN Branchecode
POR Maatschappij
AFD definitienaam
AFD definitieversienummer
PP_BRANCHE
PP_MYAAND
PP_AFDDEFN
PP_ADEFVRS
Unieke identificatie productdefinitie. Binnen de polisadministratie is per polis de gebruikte productdefinitie (AFD-definitie) herleidbaar. Op deze wijze is geborgd dat het duidelijk is op basis van welke uitgangspunten de polisgegevens zijn vastgelegd. Het gaat om de combinatie van de attributen ADN-branchecode, POR Maatschappij aanduiding, AFD-definitienaam en het AFD-definitieversienummer.
Schadevrije jaren PP_SCHDVRY Aantal zuivere schadevrije jaren zoals aanwezig op de no-claim verklaring. Verplicht bij motorrijtuigen.
Tekenjaar polis PP_TJRPP Tekenjaar polis
Tekenjaar pool PP_TJRPO Tekenjaar pool
Wijze premieberekening prolongatie XD_WPREMBP Standaard wordt bij dekking opgenomen op welke wijze de premieberekening tijdens prolongatie heeft plaatsgevonden (niet, handmatig, geïndexeerd, formularium, VPI, Rolls, Comparity).
Bedrag afw. op standaard tarief
Perc. afwijking op standaard tarief
Afwijking op standaard BM-trede
Perc. afw. op standaard BM-trede
XD_BAFWST
XD_PAFWST
XD_TAFWSBM
XD_PAFWSBM
Bij de polisregistratie worden kortingen expliciet vastgelegd. Hierdoor is het transparant waar en in welke mate afwijkingen van het standaard tarief aanwezig zijn. Standaard worden deze attributen binnen het AFD, net als de premie, per dekking vastgelegd.


Bij korting is bedrag of percentage negatief, bij toeslag positief. Een lagere trede is negatief en een hogere trede positief.
XD_BAFWST = bedrag
XD_PAFWST = percentage
XD_TAFWSBM = trede
XD_PAFWSBM = precentage
Toegepast correctiebedrag
Resterende jaren voor correctie
XD_TCORBDR
XD_RJRCOR
Verrekening premieverschillen. Indien de nieuw berekende premie bij de standaard verrekening te hoog of te laag is, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd door middel van een korting of een opslag. Binnen de software voor polisregistratie faciliteert de leverancier de standaard verrekening van deze correctie. Deze attributen worden in het AFD, net als de premie, per dekking vastgelegd.


XD_RJRCOR = aantal
Bij korting is bedrag negatief, bij opslag positief.
XD_TCORBDR = bedrag

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie