De Market Scan inrichting van het verwerkingsproces van de Polis & Schade protocol berichten:

Binnen het transactieplatform van Market Scan worden de Polis & Schade protocol berichten verwerkt in het CHV (Clearing House Volmachten) systeem. Deze gegevens worden verzameld en eventueel verrijkt en/of gebundeld zodat deze gegevens op een eenvoudige manier kunnen worden verwerkt in het systeem van de verzekeraar.
Om de ontwikkelingen in de volmacht portefeuille te volgen is het voor de volmacht verzekeraar mogelijk om via de tool FA (Financiële Analyse) en MI (Management Informatie) de ontwikkelingen in het boekjaar resultaat van de volmacht portefeuille te volgen via de gegevens uit de NVGA File Financieel gegevens.
Om de datakwaliteit te monitoren is de tool DMV (Datakwaliteit Monitor Volmachten) beschikbaar. Op basis van business rules worden de Polis & Schade protocol berichten getoetst of deze voldoen aan de vastgestelde criteria. De Polissen en Schades die niet voldoen aan de business rules criteria worden in een dashboard (Qlik) getoond.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie