Versie Datum Status Wijzigingen
20160201.1 23-02-2016 definitief logo gewijzigd
001 11-01-2021 definitief Toevoegen Polis & Schade protocol Inkomen berichten
Toevoegen attributen aan de files Polis, Schade en Financieel t.b.v. Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV)
Alle Polis & Schade protocol berichten zijn voorzien van AFD-definities:
NVGA File Polis-006.00-NVGA File Polis
NVGA File Schade-004.00-NVGA File Schade
NVGA File Financieel-003.00-NVGA File Financieel
NVGA File Polis Inkomen….
NVGA File Schade Inkomen….
002 13-09-2021 definitief Wijzigingen attributen in de files Polis, Schade en Financieel t.b.v. Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV):
PP_DATPP (teruggetrokken), PP_TJRPP (omschrijving), PP_TJRPO (toevoegen), SD_DIRSCHA (toevoegen)
Toevoegen attribuut NVGA File Polis-006.02-NVGA File Polis

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie