Het eigenaarschap van de Polis & Schade protocol berichten ligt bij het overlegorgaan Bestuurlijk overleg Volmacht verzekeraars en NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven).

Dit overlegorgaan is een gezamenlijk initiatief tussen NVGA en de Volmacht verzekeraars uit het Verbond van Verzekeraars. Het beheer van het Polis & Schade protocol ligt bij het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen. De werkgroep Data kwaliteit verzorgt de kwaliteitsbewaking rond het Polis & Schade protocol. Beide werkgroepen werken nauw samen om de gegevens in de berichten te optimaliseren. Voorstellen van de werkgroep Datakwaliteit hebben dan ook een directe invloed op de Polis & Schade protocol berichten. Het functioneel en technisch beheer van deze berichten wordt uitgevoerd door SIVI.
SIVI zorgt ervoor dat de benodigde wijzigingen zorgvuldig en binnen gestelde tijdstermijn doorgevoerd en gedistribueerd worden. Daarnaast geeft SIVI adviezen over het optimaliseren van het gebruik en samenstelling van de berichten.

In de volgende paragraaf is het bovenstaande verwerkt in een organigram.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie