Polis & Schade protocol berichten
In kader van wettelijke bepalingen, zoals de WFT en Solvency II, is het van belang dat verzekeraars beschikking krijgen over de volmacht portefeuille gegevens die in de volmacht administraties zijn vastgelegd. De volmachtgevers zijn verplicht om de verzekerde risico’s te beheersen en daarover te rapporteren naar verschillende toezichthoudende instanties, waaronder de DNB. De Polis & Schade protocol berichten die de gevolmachtigde agenten moeten aanleveren aan de verzekeraars bevatten voldoende informatie om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

AFD
De standaard voor de Polis & Schade protocol berichten is het All Finance Datamodel (AFD). SIVI heeft als beheerder van het AFD de AFD-berichten voor Polis & Schade protocol opgezet. Het AFD is al meer dan 30 jaar de gegevensstandaard voor het uitwisselen van digitale berichten tussen de verschillende ketenpartners in de verzekeringsindustrie. Het AFD richt zich in de meest ruime zin op het verzekeringsdomein. Ontstaan vanuit het Assurantie Data Netwerk (ADN) in 1987 is het AFD inmiddels uitgegroeid tot een zeer brede standaard. Het AFD bevat duizenden definities van gegevens en wordt ingezet binnen (vrijwel) alle verzekeringsdomeinen en door alle partijen binnen de keten.

Meer informatie over het AFD is te vinden in de AFD Paper en in het handboek AFD gegevensmodel welke te vinden zijn op de SIVI-website.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie