De regie voor de op te nemen polisgegevens ligt bij de verzekeraar of volmacht met een eigen product door de aan een portefeuille gekoppelde UIV AFD-definitie. Deze AFD-definitie wordt in het NVGA Polis-bestand en het NVGA Schade-bestand gebruikt als uitgangspunt om polisgegevens op te nemen. Wijzigingen moeten door de verzekeraar of volmacht zelf worden geïnitieerd conform de UIV-werkafspraken voor het uitbrengen van een aangepaste AFD-definitie.

Voor twee onderdelen bestaat een aanvraagprocedure voor uitbreidingen of wijzigingen:

  • De specificaties van de NVGA protocol-bestanden (Polis-bestand, Schade-bestand en Financieel-bestand).
  • De generieke AFD-definities voor domeinen (hoofdbranches) die in het NVGA Polis-bestand en het NVGA Schade-bestand worden gebruikt op het moment dat er voor producten geen UIV AFD-definitie beschikbaar is.

Hiervoor geldt de onderstaande wijzigingsprocedure.

  1. Een wijzigingsverzoek wordt altijd per e-mail ingediend bij SIVI op basis van het standaard wijzigingsformulier voor het NVGA Protocol 2.0.
  2. SIVI beoordeelt het verzoek en bespreekt dit met de SUIV-werkgroep Beheer NVGA Protocol. Tijdens de behandeling van het verzoek kan dit in overleg met de aanvrager nog worden bijgesteld of aangescherpt.
  3. Indien een wijziging gewenst is en grote impact heeft, dan vindt eerst verdere afstemming plaats met het SUIV Bestuur en Bestuurlijk Overleg.
  4. Indien een wijziging beperkte impact heeft, dan neemt SIVI de wijziging op als onderdeel van de volgende release.
  5. Mocht er onverhoopt een dringende wijziging nodig zijn, dan wordt hiervoor op dat moment door SUIV een apart traject ingericht en gekekn hoe dit het beste afgestemd kan worden.
  6. Fouten in de documentatie herstelt SIVI zo snel als mogelijk en meldt dit in de maandelijkse SIVI-nieuwsbrief.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie