General fields

Active Displays active items only When selected, the link is displayed in black
Inactive Displays inactive items only When selected, the link is displayed in black
All Displays all items, regardless the state When selected, the link is displayed in black

Payment Type Fields

Code Code for the (new) Payment type Can only be set upon creation, not changeable
Name Name of the Payment type
Group Sets the Payment group for the Payment type The dropdown displays existing and active Payment Groups only
Trashcan Deactivates the Payment Type

Payment Groups Fields

Code Code for the Payment Group Can only be set upon creation, not changeable
Name Name of the Payment Group
Trashcan Deactivates the Payment Type

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie