Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Med stor nok menes at følgende to forhold er ivaretatt:

  • Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og egen adferd
  • Dyret har tilstrekkelig fysikk og størrelse til å bære klaven uten at det hemmer adferden

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å gi en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når unge dyr tar i bruk Nofence for første gang er det svært viktig at dyreholder følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og vekt ikke hemmer adferden deres.

Ved bruk av Nofence på små dyr er det ekstra viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals. Dersom nakken til dyret er for liten i forhold til lengden på nakkereima vil kontaktpunktene komme for langt ned, dyret vil ikke kjenne strømstøtet og derfor ikke lære seg systemet eller respektere Nofencegrensa.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.