Innebeacon er en Bluetooth-enhet som skrur av gjerdefunksjonen i klaven.

Hvorfor bruke innebeacon?
Innebeacon sikrer at dyret som bærer klaven ikke får utilsiktet varsel og strømstøt. I fjøsbygg, på annen liggeplass under tak eller leplass blir ofte signalene forstyrret eller forhindret. Kombinasjonen av forstyrrende signaler og at dyra ligger i ro kan gi feilposisjoner som registreres utenfor beiteområdet. Klaven starter da lydvarsel. For å hindre strømstøt må dyret derfor raskt komme seg utendørs for at klaven skal motta riktig posisjon. Konsekvensene er ofte at dyret ikke skjønner hva som skjer eller i hvilken retning det skal løpe, og at de dermed ikke klarer å forhindre at det avgis strømstøt.

Når en klave registrerer at den er i nærheten av en innebeacon, slår gjerdefunksjonen seg av, og problemet opphører. At klaven har kontakt med innebeacon kan du se i appen.

Innebeacon har strømsparende effekt.
GPS-antennen i klaven mottar signaler fra satellittene og beregner posisjonen. Når disse signalene blir forstyrret av en bygning vil antennen jobbe mer intenst for å finne nøyaktig posisjon. Dette er strømkrevende og batteriene tappes raskere.

Vær oppmerksom på at dersom en innebeacon plasseres nær grensa, så vil dette oppleves som en “bulk” i beitet, dvs. at beitegrensa forskyves til det stedet hvor innebeacon ikke lenger har rekkevidde. Dyra vil derfor få lydvarsel lenger ut enn der de ifølge kartet skal få det. Er du usikker på om din plassering av innebeacon påvirker gjerdefunksjonen i klaven så bør du observere om dyra får varsling på grensen du har satt, eller ta en klave i hånda og sjekke selv. Klaven vil uansett starte varsling så snart den registrerer posisjon utenfor beiteområdet.


Det er dette symbolet du ser i appen når
klaven har kontakt med innebeacon.


Hvor mange innebeacon trenger du?
Rekkevidden mellom klave og innebeacon kan være opptil ca.10 meter, men denne avstanden kan være upresis og avhengig av fysiske hindringer. Rekkevidden er avhengig av flere forhold, for eksempel om dyret er rettet mot eller bort fra innebeacon, vegger eller andre hindringer. Hindringer av betong og metall begrenser rekkevidden mest. Det er derfor viktig å sørge for at alle klaver har god dekning, se til at alle kriker og kroker dekkes av innebeacon-signalet. Man bør alltid ha minst to innebeacons per rom. Flere innebacons må vurderes ved store rom og mange dyr. Det kan også være hensiktsmessig å ha en utenfor, der dyra ligger inntil veggen. Observer hvor de ligger og gjør en vurdering på hvor det er lurt å plassere innebeacons

Produktet har en kapslingsgrad tilsvarende IP66.

Innebeacon bruker to stk AA-batterier som kan byttes ved å skru opp bakdekslet på innebeaconboksen.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.