Når dyret krysser Nofencegrensa gir klaven fra seg et lydvarsel. Lydvarslet starter på en lav tone, som øker gradvis så lenge dyret er utenfor Nofencegrensa. Dyret gjenkjenner denne toneskalaen, snur, og går tilbake til beiteområdet for å unngå strømstøt.

Illustrasjonen viser ønsket adferd. Dyret går ut av beiteområdet, responderer på lyden, snur, og går tilbake til beiteområdet.

Strømstøtet blir avgitt kun dersom klaven har spilt av alle tonene i varslingsfeltet. Grunnen er at det skal være gjenkjennbart og forutsigbart for dyret. Dette tar minimum 5 sekunder, og maksimum 20 sekunder, avhengig av dyrets fart bort fra beitegrensa. Dårlige GPS-posisjoner kan også gjøre grensen mindre nøyaktig. Utstrekningen av varslingsfeltet varierer derfor med dyrets fart ut av beiteområdet og nøyaktigheten på GPS-posisjonene klaven logger.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.