Vi vil varmt anbefale at du gjør deg kjent med systemet før du setter igang med innlæring av dyra. At du som dyreholder kjenner til grunnprinsippene i hvordan Nofenceteknologien virker vil påvirke innlæringen positivt. Dyrene vil lære bedre og det vil spare deg tid i det lange løp.

Det kan være nyttig at du selv tester ut hvordan klaven virker. Følg oppsettet nedenfor og observér hvordan både lydsignal og støt registreres i appen. Hold i gummidelen av nakkereima for å unngå å få strømstøt. Trykk her for å lese om hva som skjer når Nofenceklaven krysser beitegrensa.

Unngå at dyra eksponeres for altfor mye nytt på én gang. Om det er lenge siden dyra har vært ute bør de få tid til å roe seg etter slipp før man setter i gang innlæringen. Det samme gjelder dyr som ikke har hatt noe rundt halsen tidligere – de bør få gå litt med klaven uten aktivt beite før innlæringen starter.

Slik kommer du i gang med Nofence:

  • Før du begynner bør batteriene lades. Det tar 8-10 timer å lade ett batteri, så start ladingen i god tid før innlæringen skal begynne! Ladeindikatoren på laderen lyser konstant grønt når batteriet er ferdigladet.
  • Klaven vil starte idet du klikker i batteriet – samtidig spilles oppstartslyden av. Sjekk at batteriet sitter skikkelig i klaven – du skal høre et tydelig klikk når det settes på plass. Det hender at klaven bruker noe tid på å oppdatere seg første gang du setter i batteriet.
  • Logg deg inn i Nofenceappen og følg instruksene som kommer opp.
  • Tegn et innlæringsbeite i appen. Beitet skal ta utgangspunkt i et fysisk gjerde i et område som dyra kjenner godt og føler seg trygge i. Les mer om innlæring og innlæringsbeiter under kapitlet som heter Innlæring av dyr.
  • Bruk menyvalget «Flytt» for å overføre klavene dine til beitet du har laget. Følg instruksjonene i appen.
  • Heng klavene på dyra. Vær nøye med tilpasningen – de skal sitte godt, men ikke være ubehagelige for dyret. Gå til kapitlet Tilpasning av klaven for å se en video om dette.
  • Nå er det klart for å ta med dyra inn i innlæringsbeitet. Når klaven kommer inn i det fysiske beiteområdet vil det virtuelle beitet aktiveres, og innlæringen kan starte!

Husk at klaven ikke har noen av/på knapp, men slås på ved å sette i batteriet. Klaven slås av ved å ta ut batteriet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.