Her er eksempel på et godt innlæringsbeite:

Ikke gjør innlæringen i et slikt beite:

Ikke sett dyr rett inn i et Nofencebeite uten tilsyn! Du må f.eks ikke slippe dem på fjellbeite uten å ha gjennomført en god innlæring først. Å slippe dem “fri” uten at de har lært at lydvarsel og strømstøt betyr at de er utenfor beiteområdet vil føre til rømminger.

Følgende forhold må være ivaretatt når du starter innlæringen:

  • Innlæringen må foregå på et sted med tilstrekkelig mobil- og GPS-dekning. Se avsnitt for Utforming av gode beiter og Beitegrensas nøyaktighet i teknisk beskrivelse. Er du i tvil bør du bruke tid på å teste beitet ved å gå med en klave i hånda.
  • Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå.
  • Vær sammen med dyra i den første fasen av innlæringen.
  • Alle voksne dyr skal ha klave. Dette er av hensyn til dyrevelferden. I flokker der kun noen av dyra har klave vil dyr uten klave dra med seg de andre individene over grensa og disse vil da få både lyd og strømstøt for å følge flokken. Vær obs på at dette prinsippet også gjelder når en eller flere klaver går tom for strøm.
  • Beiteområdet er utformet slik at det er forståelig for dyret og Nofencegrensa legges i et område som dyra vil oppsøke. Hyppig kontakt med Nofencegrensa gir bedre læring.
  • Ved for lite område vil dyrenes adferd kunne bli urolig, da møter de på grenser overalt. Ved for stort innlæringsområde, der Nofencegrensa er langt fra dyras normale oppholdssted, vil de sjelden komme i kontakt med grensa og varslingen, og innlæringen vil ta lengre tid. Ved spisse vinkler og trange korridorer kan det oppfattes ulogisk for dyrene hvor grensa er.
  • Vår erfaring med innlæringen viser at dyret må enten selv få strømstøt eller se at et annet dyr i flokken får strømstøt for at de skal respektere lydvarslingen som gjerdefunksjon.
  • Ved innlæring vinterstid kan det være utfordrende å få dyra til å komme i kontakt med beitegrensa siden de vil holde seg i nærheten av oppholdsrom og fôrhekk.
  • Ved mange dyr i flokken vil de som normalt oppholder seg i bakkant ikke komme i kontakt med varslingen før lederne i flokken har snudd. Pass på at baktroppen også får god opplæring.

Her illustrerer vi prinsippet for innlæring.

Innlæringen foregår innenfor et fysisk inngjerdet område. Vi anbefaler å starte innlæringen innenfor eksisterende, fysiske gjerder.

Det fysiske gjerdet er vist med svarte gjerdestolper, mens Nofencegrensa illustreres med rød stiplet linje mellom blå hjørnestolper.

Nofencegrensa avskjærer en del av det eksisterende beiteområdet. Dette bør være et sted dyra gjerne oppsøker for å beite, siden de må krysse grensa for å lære systemet. Det skal være god plass utenfor Nofencegrensa før de møter det fysiske gjerdet på motsatt side. Det første strømstøtet ved innlæring vil ofte resultere i rømming, og dyret må kanskje lokkes inn i beiteområdet ved bruk av mat. Det er derfor viktig at man er tilstede under innlæringen til du ser at dyra respekterer gjerdefunksjonen og snur på lydvarslingen.

Det viktigste er at dyra lærer at de kan skru av lydvarslet fra klaven ved å snu og gå tilbake inn i beiteområdet. Derfor er det nødvendig at grensene legges slik at dyret lett forstår hva som er inn i beiteområdet. Lag et enkelt beite med enkle beitegrenser. Og unngå å legge grensa i veldig ulendt terreng, i bratte bakker eller i områder med mye vegetasjon i innlæringsfasen.

De aller fleste dyr vil forstå sammenhengen mellom lyd og støt i løpet av de første tre dagene av innlæringen. Når denne første fasen er unnagjort og du ser at dyra snur på lydvarselet kan du begynne å ta bort de fysiske sidene av innlæringsbeitet og erstatte disse med Nofencegrenser. Dyra bør som hovedregel gå et par uker på innlæringsbeitet før de slippes på helvirtuelt beite.

I starten er det viktig at beiteområdet ikke endres ofte. Et stabilt område og forståelige beitegrenser gir dyra en tryggere og bedre innlæring. Det anbefales også å ha beiteområdet i nærheten av deg slik at du som dyreeier kan ha tilsyn med dyra ofte for å se at alt fungerer som det skal. Det er nødvendig å observere dyra under innlæringen slik at du lærer hvordan de responderer på klavens virkemåte. Skulle du observere forhold som du trenger tid for å utbedre, er det viktig at du kan få tak i dyra og eventuelt deaktiverer klavene via Nofenceappen. Når dyra har lært seg å mestre sammenhengen mellom egen adferd og klavens varsling kan de flyttes til nye beiter uten bruk av fysiske gjerder.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.