Nofenceklaven er avhengig av tilstrekkelig GPS-dekning for at gjerdefunksjonen skal være aktiv. For klaven betyr dette at posisjonene den logger må ha en nøykatighet på minst 3,5 m for at systemet skal virke. GPS-forholdene er vanligvis gode landet over, men kan forstyrres av lokale fenomener som bratte fjell/stup, husvegger, tak og lignende. Dersom Nofencegrensa legges på eller nær slike hindringer kan det føre til at klaven ikke gir lydsignal og støt der hvor Nofencegrensa er tegnet. Nofencegrensa bør derfor legges utenfor slike steder.

Klaven bestemmer sin posisjon ut fra tilgjengelige satellitter, og selve gjerdefunksjonen er derfor kun avhengig av posisjoneringssystemer som GPS og andre GNSS-satellitter. Dette betyr at gjerdefunksjonen virker selv om klaven ikke har mobildekning. Dyra vil altså få lydvarsel og støt dersom de passerer Nofencegrensa, men uten mobildekning vil ikke klaven klare å sende fra seg informasjon til appen om hva som skjer. Den vil også bruke mer batteri i slike områder. Når klaven på nytt kommer inn i et område med mobildekning, vil den sende fra seg informasjon om perioden den har vært uten dekning, og strømtrekket vil igjen gå ned.

Avhengig av antall tilgjengelige satellitter, deres posisjon på himmelen og eventuelle hindringer for GPS-signalet (GPS-skygge), vil enhver registrert GPS-posisjon ha en viss unøyaktighet. Nøyaktigheten til en registrert posisjon må som tidligere nevnt være 3,5 meter eller bedre for at systemet skal godkjenne den, gjerdefunksjonen virker derfor ikke hvis nøyaktigheten er for lav.

For at systemet skal være mest mulig forutsigbart for dyra er klaven programmert til å logge posisjoner hyppig nær Nofencegrensa, slik at lyd og støt skal komme på riktig sted. Godt inne i beitet er det mindre viktig med høy ytelse, og denne reduseres derfor til fordel for stømsparing. En klave som ofte opererer mer enn 30 meter innenfor Nofencegrensa, trenger batteribytte langt sjeldnere enn en klave som normalt opererer nær grensa. Det vil derfor være strømbesparende å legge fôrhekker, vannforsyning, saltsteiner o.l. mer enn 30 meter inn i beitet.

Figuren og tabellen nedenfor illustrerer de ulike sonene i Nofencebeitet.

Avstand fra beitegrensa GPS-intensitet
> 30 meter Sone med økt strømsparing
30 – 3,5 meter Her forbereder GPS-mottakeren seg. Den prioriterer ytelse framfor strømsparing, men posisjons-oppdateringen er ikke hyppigere enn 1 pr. sekund.
3,5 – 0 meter Maksimal nøyaktighet med fire posisjonsoppdateringer i sekundet. Klaven gjør seg klar til å spille av varselstoner.
< 0 meter Klaven gir beskjed om at den er utenfor beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.