Under dette valget får du muligheten til å fjerne beiter fra klavene dine via Bluetooth, uavhengig av mobildekning. Dette valget kan altså brukes dersom dyra befinner seg i et område uten dekning når man ønsker å skru av beitet, f. eks. ved sank til transport/heimferd.

Kontakt over Bluetooth fungerer best over korte avstander og med få hindringer i veien, og du bør derfor dobbeltsjekke at alle de valgte klavene faktisk har fått beitet slått av før du flytter dyra fysisk ut av beitet.

Vi anbefaler at du har kontroll på dyrene dine før du endrer beitet til Uten beite, da denne handlingen ikke kan angres. Klavene vil måtte ha dekning for å få satt nytt beite etter dette.

Slik gjør du

  1. Åpne appen og gå til menypunktet Mer.
  2. Velg menypunktet Fjern beite over Bluetooth
  3. Les Viktig informasjon og huk av for Jeg har lest og forstått. Trykk deretter på “Fortsett” for å gå videre.
  4. I listen som kommer opp huker du av de klavene som du ønsker å fjerne beite for med Bluetooth. Bekreft ved å trykke på den grønne knappen nederst på skjermen. Les informasjonen som kommer opp i popup-vinduet nøye og trykk Bekreft, fjern beite dersom du fremdeles vil fortsette. Ikke lukk appen før lastingen er ferdig!
  5. Når du har fjernet beitet via Bluetooth kommer det opp en bekreftelse i appen på at klaven er fjernet fra beitet. I listen over klaver vil det ved siden av klavenummeret vil stå med rød tekst at beitet er fjernet med Bluetooth. Beitet er nå deaktivert i klaven og man kan trygt ta med klavene ut av beitet.

Merk følgende:

  • Dersom telefonen har internettilgang men klaven ikke rapporterer, vil klaven under menypunktet Klaver fremdeles stå i listen over klaver med beite, men med den røde teksten som forklarer at klaven har fått beite fjernet med Bluetooth.
  • Når telefonen igjen har internettilgang og klaven rapporterer (må ha mobildekning) vil appen flytte klaven fra listen med klaver som har beite over til listen med klaver uten beite. Den røde teksten som forklarer at klaven har fått beite fjernet med Bluetooth vil fortsatt vises. Teksten vil imidlertid bli borte ved neste normale rapporteringen fra klaven.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.