Der dyra bruker synssansen for å gjenkjenne et tradisjonelt strømgjerde, bruker de hørselen sin for å gjenkjenne Nofencegrensa. Det er dokumentert at både geiter, sau og storfe bruker kort tid på å lære seg sammenhengen mellom lydvarsel og strømstøt. De bruker deretter hørselssansen til å gjenkjenne når de må snu for å unngå ubehaget forbundet med strømstøtet.

En vesentlig forskjell mellom Nofencegrensa og et tradisjonelt strømgjerde er at det tradisjonelle gjerdet er en absolutt grense, mens Nofencegrensa markerer starten på varslingslyden. Eventuelle strømstøt vil komme etter Nofencegrensa. Lydvarslingsfeltet har en viss utstrekning både i tid og avstand, slik at dyret skal få tid til å oppfatte gjerdefunksjonen, snu og gå tilbake. Nofencegrensa bør derfor betraktes som en sone heller enn en strek, og man bør ta høyde for dette når man tegner beiter i appen.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.