Klavene er utstyrt med Litium-ion batterier koblet sammen med solcellepaneler. Det er GPS-en som står for den absolutt største andelen av strømforbruket. Intensiteten til GPS-en er avhengig av avstanden til beitegrensa. Det vil si at jo større del av tiden klaven er registrert med tilstrekkelig avstand fra beitegrensa, jo lavere blir strømforbruket. På god andreplass i strømforbruk finner vi modem ved dårlig nettverksdekning. Lydvarsel og strømstøt trekker ikke mye strøm i seg selv, her er det viktigere at mye av dette indikerer at du kanskje må endre på beitet ditt.

Det er viktig å bytte batteri i tide, før klaven slutter å rapportere! Hvis klaven går helt tom for strøm:

  • har den ingen gjerdefunksjon
  • du får ingen info om dyrenes posisjon
  • du finner ikke klaven dersom den er mistet
  • klaven kan ikke motta endringer eller nye beiter
  • klaven oppdaterer ikke programvare

Så ikke utsett batteribytte til det blir for sent.

Strømsparingen monner mest når dyret er mer enn 30 meter inne i beitet. Kjennskap til dyras foretrukne oppholds- og hvilesteder bør derfor tas hensyn til ved plassering av beitegrense. Beitegrensa bør i alle tilfeller legges godt utenfor leskur eller fjøsbygg, minimum her er 30 meter. Dersom det er nødvendig å legge grensa nærmere etablert hvilested, må beacon benyttes og gjerne i kombinasjon med fysisk gjerde. Om beitet grenser til sjø, elv eller andre naturlige hinder som dyra uansett ikke kan forsere, bør beitegrensa legges mer enn 30 meter utenfor disse for å oppnå redusert strømforbruk.

Siden dyr har ulik adferd, så må det også forventes ulik batterilevetid fra klave til klave:

  • Dyr som beveger seg mer i nærheten av beitegrensa vil ha høyere strømforbruk enn dyr som oppholder seg lengre fra beitegrensa.
  • Klaven til dyr som hviler mer vil også ha lengre batterilevetid enn klaven til dyr som er mer i bevegelse. Dette skyldes aktiveringen av sovemodus som utløses av en tilstrekkelig lav verdi fra akselerometeret.
  • Lading via solcellene er sterkt avhengig av om de blir eksponert for direkte sollys eller ei. Det oppnås derfor bedre lading når dyra er i åpent terreng sammenlignet med om de oppholder seg i områder med skog og kratt.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.