Batterilader til storfeklaven:
Å fullade et tomt batteri tar 14 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt.

Batteri til storfeklaven:
Batteriet har 6 stk. 18650 Li-Ion celler. Fulladet batteri er 20.000 mAh, og bruker ca. 14 timer på å lades opp. Batteriet klikkes ut ved å trykke inn den grønne knappen fra begge sider samtidig. Du må trykke med noe kraft for å løse ut knappen. Dersom det samler seg rusk og skit rundt knappen slik at denne blir treg kan den presses ut, demonteres og vaskes. Klaven skal gi oppstartslyd når oppladet batteri klikkes inn. Det er ikke mulig å få kontakt med klaven via Nofenceappen dersom den ikke har strøm fra batteriet. Batteriet har en kapslingsgrad tilsvarende IP67.

Batterilader til småfeklaven:
Å fullade et batteri tar 8-10 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt.

Batteri til småfeklaven:
Batteriet har 3 stk. 18650 Li-Ion celler. Fulladet batteri er 10.000 mAh, og bruker ca. 8 – 10 timer på å lades opp. Batteriet klikkes inn/ut av klaven for å skru den på/av ved å trykke inn de 2 mothakene samtidig. Klaven skal gi oppstartslyd når oppladet batteri klikkes inn. Husk å sikre at det sitter helt på plass, du skal høre en klikkelyd når du setter det inn.

Det er ikke mulig å få kontakt med klaven via Nofenceappen dersom den ikke har strøm fra batteriet.

Ladeindikatorer:
Når laderen lyser konstant gult: Lading opptil 80-95% av batteriets kapasitet.
Når laderen blinker gult: Max 1 time for siste påfyll til 100% av batteriets kapasitet.
Når laderen viser konstant grønn diode: Batteriet er ladet helt opp til dets kapasitet.

Feil-indikatorer:
To røde blink: Batteriet er tilkoblet laderen med feil polaritet
Tre røde blink: Avbrutt lading. Sjekk tilkoblinger.
Fire røde blink: Lav batterispenning. Sjekk batteriets status. Ved for lav spenning vil ladingen avbrytes. Ta ut batteriet og gjenta oppstart til laderens diode er konstant gul.
Fem røde blink: Sikkerhetstimeren har stoppet. Sjekk batteristatus eller kapasitet.
LED av: Batterispenning er for høy. Sjekk spenningsnivå.

Ventemodus-indikatorer:
Gul med et rødt blink: Batteritemperatur er for lav. Mindre enn 0 grader C.
Gul med to røde blink: Batteritemperatur er for høy.Her illustreres batteriets ladesyklus:

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.