Nofencegrense: Grensa definert av GPS-koordinater hvor lydsignalet starter.
Beiteområde: Området som omsluttes av Nofencegrensa.
Nofenceklaven: Klave som bæres av hvert enkelt dyr. Inneholder GPS-antenne, mobil-kommunikasjon, batteri, solceller, høyttaler og akselerometer. Strømstøt avgis via kjettingen koblet til nakkereima.
Klavens varsling: Klavens varsling består av en gradvis økende toneskala og eventuelt strømstøt om dyret ikke snur. Strømstøtet kan aldri avgis før lydsignalet har vart i minimum 5 sekunder. Varslingen starter basert på GPS-posisjon.
Varslingsfelt: Feltet fra Nofencegrensa og en avstand utover hvor klaven gir varsling. Utstrekningen på varslingsfeltet avhenger blant annet av dyrets fart, men vil normalt være ca. tre meter.
Rapporteringstid: Klaven melder seg hvert 15. minutt og man får informasjon om klaven i appen, for eksempel hvor klaven befinner seg, lydvarsler og batterikapasitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.