Nofencegrense: Grensa definert av GPS-koordinater hvor lydsignalet starter.
Beiteområde: Området som omsluttes av Nofencegrensa.
Nofenceklaven: Klave som bæres av hvert enkelt dyr. Inneholder GPS-antenne, mobil-kommunikasjon, batteri, solceller, høyttaler og akselerometer. Strømstøt avgis via kjettingen koblet til nakkereima.
Klavens varsling: Klavens varsling består av en gradvis økende toneskala og eventuelt strømstøt om dyret ikke snur. Strømstøtet kan aldri avgis før lydsignalet har vart i minimum 5 sekunder. Varslingen starter basert på GPS-posisjon.
Varslingsfelt: Feltet fra Nofencegrensa og en avstand utover hvor klaven gir varsling. Utstrekningen på varslingsfeltet avhenger blant annet av geitas fart, men vil normalt være ca. tre meter.
Rapporteringstid: Klaven melder seg hvert 15. minutt og man får informasjon om klaven i appen, for eksempel hvor klaven befinner seg, lydvarsler og batterikapasitet.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Post kommentar