Innebeacon er en blåtannenhet som skrur av GPS-mottakeren i klaven.

I fjøsbygg eller på annen liggeplass under tak, eller i annet le hvor GPS-signalene er dårlige, skal det brukes innebeacon. Kombinasjonen av dårlige GPS-forhold (under tak) og at dyra ligger i ro kan gi feilposisjoner (GPS-drifting) som kan føre til lydvarsler og strømstøt. Når en klave registrerer at den er i nærheten av en innebeacon slår gjerdefunksjonen seg av, og problemet opphører.

Rekkevidden til en innebeacon er ca.10 meter, men dette avhenger av fysiske hindringer. Du vil se blåtannsymbolet i appen hvis klaven har kontakt. For å sjekke rekkevidden på aktuelt sted bør du ta en klave i hånda og observere i appen hvor den får kontakt med senderen. Vær oppmerksom på at rekkevidden er varierende avhengig av flere forhold, for eksempel om dyret er rettet mot eller bort fra innebeacon, betongvegger eller andre hindringer.

Man må ha flere innebeacons i større rom, og det er også hensiktsmessig å ha innebeacons utenfor bygninger der dyra ligger inntil veggen. Observer hvor de ligger og gjør en vurdering på hvor det er lurt å plassere innebeacon.

Innebeacon er også viktig for å redusere strømforbruket i klaven, klaven går automatisk i sovemodus i beaconsonen.

Vær oppmerksom på at dersom en innebeacon plasseres nært grensa, så vil dette oppleves som en “bulk” i beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.