Når dyret krysser Nofencegrensa gir klaven fra seg lydvarsel. Lydvarslet starter på en lav tone, som øker gradvis så lenge dyret er utenfor Nofencegrensa. Dyret gjenkjenner denne toneskalaen, snur, og går tilbake til beiteområdet for å unngå strømstøt.

Illustrasjonen viser ønsket adferd. Dyret går ut av beiteområdet, responderer på lyden, snur, og går tilbake til beiteområdet.

For at strømstøtet skal bli avgitt MÅ klaven ha spilt av alle tonene i varslingsfeltet. Grunnen er at det skal være gjenkjennbart og forutsigbart for dyret. Dette tar minimum 5 sekunder, og maksimum 20 sekunder. Utstrekningen av varslingsfeltet kommer an på dyrets fart ut av beiteområdet, men vil i de fleste tilfeller være ca. 3 meter.

For å skru av lyden og unngå strømstøt, må dyret snu og vende tilbake til beiteområdet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.