Her er monteringsanvisning for de nye nakkereimene:

Å bære på en klave skal være mest mulig behagelig for geita. Derfor er det viktig med god tilpasning. Vekta av klaven er ca. 0,5 kg.

Ved bruk av nakkereim fra 2018 må du passe på at bøylene ligger an mot geitas nakke. Den ligger riktig når bøylene ligger fint ned i gropa over nakkemusklene.

Klaven er anatomisk utformet og batteridelen skal ligge nærmest geita.

For stramt festet klave kan være ubehagelig for geita. Vi anbefaler en slakke på ca. 4 cm eller to fingre på høykant. For stor slakke gjør at bøylene blir hengende for lavt og klaven vil pendle for mye, og det er fare for at geita tråkker inn i lenken. Observer hvordan klaven henger på geita når den beiter og er i bevegelse. Prøv deg fram og juster etter behov.

Av erfaring kan det være praktisk å være to personer under tilpasning av klave.

Alle voksne dyr i flokken må ha klave. Kje vil følge mordyret til de er ca. 4-6 måneder gamle, men her er det individuelle forskjeller.

Ved unge dyr bør du forsikre deg om at de er store nok til å bære vekta av klaven. Et estimat her er ca.17 kg/4 mnd. Så er det opp til den enkelte dyreeier å vurdere om dette er forsvarlig.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.