Klavens lydvarsel starter basert på informasjon fra GPS-mottakeren. Lydvarslet består av en toneskala, og starter alltid på laveste tone. Etter at dyret har krysset beitegrensa og lydsignalet har startet, vil tonene bli gradvis lysere helt til dyret går tilbake. Når klaven registrerer at den er en meter innenfor stedet der lyden startet, slås lyden av. Toneskalaen varer et sted mellom 5 og 20 sekunder avhengig av dyrets fart.

Funksjonaliteten har til hensikt å være mest mulig forutsigbar for dyret. Dersom hele toneskalaen spilles av, utløses et strømstøt. Evt. ny tone kommer ikke før to sekunder senere, og heller ikke før dyret har en retning bort fra beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.