Klavens lydsignal starter basert på informasjon fra GPS-mottakeren. Lydsignalet består av en toneskala, og starter alltid på laveste tone. Etter at geita har krysset beitegrensa og lydsignalet har startet, vil tonene bli gradvis lysere helt til geita går tilbake. Når klaven registrerer at den er en meter innenfor stedet der lyden startet, slås lyden av. Toneskalaen varer alltid lengre enn 5 sekunder, men heller ikke lengre enn 20 sekunder.

Funksjonaliteten har til hensikt å være mest mulig forutsigbar for geita. Dersom hele toneskalaen spilles av, utløses et strømstøt. Evt. ny tone kommer ikke før to sekunder senere, og heller ikke før geita har en retning bort fra beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.