Beiteteknologien består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettverket.
I tillegg har vi en nettportal hvor du kan hente ut historikk for hver klave, f.eks se beitemønster, posisjonsdata og varslinger (my.nofence.no).

Vår teknologi gjør det mulig å følge dyra i beiteområdet, og motta varslinger i appen ved strømstøt eller rømning.

For å komme i gang må du laste ned Nofence-appen og registrere deg som bruker. Det gjør du via App Store/ Play Butikk for iPhone og Android. Du bruker samme brukernavn og passord for å logge inn i my.nofence.no.

Husk å trykke tillat på at appen kan
sende deg varsler!

Klaven kommuniserer med appen via mobilnettverket og vår server. Det er derfor viktig at det er god mobildekning i området der du skal ha beite.

Klaven sender statusmeldinger, som f.eks posisjon, til appen hvert 15. minutt. Hendelser som strømstøt og rømning varsles umiddelbart i appen (Vi har for øyeblikket problemer med denne funksjonen på iPhone, logg deg inn i appen for å følge med).

Nofenceklaven får sin posisjon ved hjelp av tilgjengelige satelitter. Det er nødvendig med god posisjonsnøyaktighet for at gjerdefunksjonen skal fungere. Lydvarslingen på beitegrensa vil starte hvis nøyaktigheten er lik eller bedre enn 3,5 meter. Det er derfor viktig å legge beitegrensa i et område som kan oppnå best mulig nøyaktige posisjoner, ideelt sett i åpent lende.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.